Newsquest yn ad-dalu grant i Lywodraeth Cymru

papure Image copyright Thinkstock

Mae cwmni papurau newydd wedi ad-dalu £245,000 o grant gan Lywodraeth Cymru wedi i ganolfan gynhyrchu yng Nghasnewydd gau.

Cafodd y grant ei roi ar yr amod fod 50 o swyddi'n cael eu creu a 15 yn cael eu diogelu tan 2020.

Ond wedi hynny, fe dorrodd Newsquest yn ôl ar swyddi ddwywaith yn 2016, ac fe gaeodd y ganolfan ym mis Ebrill.

Mae undeb newyddiadurwyr yr NUJ nawr yn galw am ailddefnyddio'r arian er mwyn buddsoddi mewn papurau newydd lleol.

Fe agorodd Newsquest, sy'n gyfrifol am y South Wales Argus, y ganolfan yn 2013.

Fe gafodd y prosiect yng Nghasnewydd £349,000 mewn cymorth, gan gynnwys grant o £95,000 gan gronfa Sgiliau Twf Cymru Llywodraeth Cymru.

Image copyright Google
Image caption Newsquest sy'n berchen ar y South Wales Argus, sy'n cael ei gynhyrchu yng Nghasnewydd

Ar un adeg, roedd yr uned yn cyflogi 70 o bobl, yn isolygu deunydd oedd wedi gan newyddiadurwyr o 100 o bapurau newydd dyddiol ac wythnosol ar drawr y DU.

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones wrth ACau ym mis Mawrth y byddai Llywodraeth Cymru'n ceisio cael yr arian yn ol os nad oedd Newsquest yn cwrdd ag amodau'r grant.

"Tra bod Newsquest ar hyn o bryd yn cwrdd ag amodau'r grant, roedden ni'n ymwybodol o'r posiblrwydd y byddem eisiau cyflwyno newidiadau pellach i'n busnes rhwng nawr a 2020" dywedodd llefarydd ar ran Newsquest.

"Er nad oes cynlluniau gyda ni ar hyn o bryd i wneud hyn, credwn ei fod yn iawn i ddychwelyd y grant, ac mae Newsquest felly wedi dychwelyd y grant o £245,000 yn llawn. Roedd hyn yn llwyr o'n gwirfodd."

Cefnogi papurau lleol

Dywedodd John Toner ar ran NUJ Cymru fod hyn yn "wers" i Lywodraeth Cymru am ei fod yn dweud "y dylid fod wedi defnyddio'r grant i gefnogi papurau newydd lleol ac ariannu cynlluniau newydd yn hytrach na cyhoeddwr proffidiol o America".

"Dyna pam ry ni'n galw am i'r arian sydd wedi ei ad-dalu gael ei ddefnyddio i gynorthwyo mentrau newyddion newydd a bregus."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn parhau'n barod i gefnogi Newsquest yn y dyfodol ac i'w helpu i gynnal ei gwaith yng Nghasnewydd."