Pryder am lai o chwaraewyr a thimau criced yng Nghymru

pel griced Image copyright Michael Dodge

Mae pryderon wedi codi ynglŷn â dyfodol criced yng Nghymru yn dilyn ffigyrau sydd yn awgrymu bod nifer y timau wedi gostwng 10% ers 2010.

Gwelwyd cwymp o 24% hefyd yn nifer y timau iau dros gyfnod o wyth mlynedd, yn ôl ymchwil gan raglen Taro'r Post BBC Radio Cymru.

Dywedodd un cyn chwaraewr gyda Morgannwg, Kim Davies, mai dyma oedd cyfle olaf yr awdurdodau i achub y sefyllfa.

Mae Criced Cymru wedi cydnabod fod y ffigyrau'n bryderus, gan ychwanegu fodd bynnag nad yw'r broblem yn unigryw i Gymru.

Cystadleuaeth y campau

Yn ôl y dyfarnwr dosbarth cyntaf, Geoff Evans, un o'r rhesymau am y gostyngiad yw'r gystadleuaeth rhwng criced a champau eraill.

"Ni wedi ystyried erioed mai camp 'Sinderela' yw criced, lle mae pobl yn chwilio am rywbeth i'w wneud rhwng y tymhorau rygbi a phêl-droed," meddai.

"Hefyd mae'r tymhorau rygbi a phêl-droed yn mynd ymlaen yn hirach nawr, a does dim diddordeb mewn criced yn anffodus."

Ychwanegodd fod "sawl rheswm" pam fod y gêm yn methu a denu a chadw chwaraewyr, yn enwedig wedi i blant ifanc gyrraedd eu harddegau hwyr.

Image copyright Getty Images
Image caption Roedd dros 10,000 o gricedwyr ieuenctid yng Nghymru yn 2012 - erbyn 2016 roedd y nifer wedi gostwng i ychydig dros 8,000

Mae cyn chwaraewr Morgannwg Kim Davies yn cytuno, gan ddadlau bod yr awdurdodau wedi "bradu amser" wrth daclo'r broblem.

"Mae gormod o amser wedi mynd cyn bod nhw'n dod i'r sefyllfa hon. Mae'n last chance saloon," meddai.

Ychwanegodd fod y diffyg criced byw ar sianeli teledu rhad ac am ddim bellach yn golygu bod llai yn gwylio, ac felly'n llai tebygol o gymryd rhan.

"Nawr, os nad ydych chi'n talu lot fawr o arian i wylio'r gemau ar Sky, chi ddim yn mynd i weld y gemau."

'Pryder'

Mae nifer y timau criced i oedolion yng Nghymru wedi gostwng o tua 430 yn 2010, i 388 erbyn 2016 - gyda nifer y timau ieuenctid yn cwympo o 431 i 328 rhwng 2008 a 2016.

Roedd bron i 15,800 o gricedwyr hŷn ac ieuenctid wedi'u cofrestru yn 2016, cwymp o 11% o'i gymharu â'r ffigwr yn 2012, ond cynnydd bychan ar y nifer oedd yn chwarae yn 2007.

Dywedodd Criced Cymru fod y ffigyrau yn "bryderus" ond nad ydyn nhw'n unigryw i Gymru, a bod cynnydd yn nifer y bobl sy'n chwarae'r gêm yn achlysurol, ond ddim ond ar gael am ran o'r tymor.

Ychwanegodd y corff fod "nifer o chwaraeon timau yn canfod fod y ffordd o fyw modern yn heriol", ond bod rhaglen newydd gan Fwrdd Criced Cymru a Lloegr yn gobeithio atal y gostyngiad ymysg pobl ifanc drwy ddechrau cael plant i chwarae'r gêm yn ifancach.