Serbia v Cymru: Ceisio talu'r pwyth yn ôl wedi'r 6-1

Darcy Blake Image copyright Reuters
Image caption Darcy Blake - sydd heb chwarae i Gymru ers 2012 - â'i ben yn ei blu yn Novi Sad

Mae'n anodd credu erbyn hyn bod 'na adeg lle roedd cefnogwyr Cymru am weld Chris Coleman yn rhoi'r gorau i'w swydd fel rheolwr y tîm cenedlaethol.

Ond dyna'n union ddigwyddodd y tro diwetha' i Gymru ymweld â Serbia 'nôl yn 2012.

Dim ond ei ail gêm gystadleuol wrth y llyw oedd y gêm yn Novi Sad. Ac er mai dim ond naw mis oedd wedi bod ers iddo gael ei benodi yn olynydd i'w gyfaill agos Gary Speed, roedd yna bwysau ar ei ysgwyddau.

Roedd Cymru wedi colli pedair gêm yn olynol, tair gêm gyfeillgar, a'u gêm agoriadol yn rowndiau rhagbrofol Cwpan Y Byd yn erbyn Gwlad Belg. Ond er y rhediad siomedig yna, doedd 'na neb wedi rhagweld beth fuasai'n digwydd yn erbyn Serbia.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
'Dim yr un tîm â 2012': Joe Allen yn adlewyrchu ar y noson honno yn Novi Sad

Mae Joe Allen wedi disgrifio'r golled o 6-1 fel y noson waethaf yn ei yrfa fel pêl-droediwr proffesiynol.

Roedd Serbia yn dîm da iawn ar y pryd, ond am ryw reswm doedd 'na ddim tân o gwbl ym moliau chwaraewyr Cymru. Doedd 'na ddim awch o gwbl yn eu chwarae nhw, ac y pen draw mi oedden nhw'n lwcus na ildion nhw fwy na chwe gôl.

Ar ôl y gêm mi fu'n rhaid i gefnogwyr Cymru aros yn y stadiwm am ryw awr tra'r oedd cefnogwyr Serbia yn gadael. Yn ystod y cyfnod yna mi fu'n rhaid i Coleman gerdded o'u blaenau tra'n cael ei hebrwng draw at lle'r oedd y cyfweliadau teledu yn cael eu cynnal.

"We want Coleman out" oedd y gri gan nifer fawr o'r cefnogwyr.

Image copyright Reuters

Hyd heddiw mae Coleman yn disgrifio beth ddigwyddodd yn ystod y 90 munud yna fel "trobwynt".

Er ei fod yn parchu'r gwaith yr oedd Gary Speed wedi ei wneud, roedd o'n gwybod fod yn rhaid iddo wneud newidiadau. Aeth ati i wneud pethau yn ei ffordd ei hun, gan gynnwys penodi Ashley Williams yn gapten yn lle Aaron Ramsey. Ac yn raddol bach, gwella wnaeth y perfformiadau a'r canlyniadau.

Ar ôl iddyn nhw golli eu dwy gêm agoriadol yn rowndiau rhagbrofol Cwpan Y Byd 2014, mi fethon nhw â chyrraedd y rowndiau terfynol er bod 'na ganlyniadau i'w trysori yn ystod yr ymgyrch honno, gan gynnwys dwy fuddugoliaeth yn erbyn Yr Alban. Pwy all anghofio peniad Hal Robson-Kanu yng nghanol yr eira ar Barc Hampden?

'Rhywbeth arbennig' yn 2016

Ac erbyn dechrau rowndiau rhagbrofol Ewro 2016 roedd yna deimlad bod yna ddigon o allu o fewn y garfan i gyflawni rhywbeth arbennig. A dyna'n union ddigwyddodd wrth gwrs.

Fe greon nhw hanes drwy gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn Ffrainc, ac mae Coleman a'r chwaraewyr bellach yn arwyr cenedlaethol. Ac mae'n bosibl dadlau mai'r gêm yn Novi Sad oedd y sbardun y tu ôl i'r llwyddiant.

Image copyright Getty Images
Image caption Delwedd eiconig ymgyrch Cymru Euro 2016: Hal Robson-Kanu yn twyllo amddiffynwyr Gwlad Belg

Er eu bod nhw'n dal yn ddi-guro yn yr ymgyrch ragbrofol bresennol, tydi pethau ddim wedi mynd o blaid Cymru hyd yn hyn yn yr ymgyrch i gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan Y Byd 2018.

Ar ôl pedair gêm gyfartal yn olynol, maen nhw bedwar pwynt y tu ôl i Serbia ac i Weriniaeth Iwerddon sydd ar y brig. Mi fuasai buddugoliaeth yn Belgrade yn newid popeth, ac yn talu'r pwyth yn ôl am yr hunllef brofwyd bum mlynedd yn ôl.