Tri dyn yn y llys wedi cyrchoedd cyffuriau yn Sir Conwy

BBC

Mae tri dyn wedi ymddangos yn Llys Ynadon Llanelli ddydd Gwener ar gyhuddiadau o gynllwynio i werthu cyffuriau.

Daeth eu hymddangosiad wedi i wyth gael eu harestio mewn cyrchoedd yn bennaf yn Sir Conwy ddydd Mawrth a Mercher.

Y tri sydd wedi eu cyhuddo yw:

  • Matthew Baldock, 20 o Gyffordd Llandudno, wedi ei gyhuddo o gynllwynio i gyflenwi heroin, cocên a chyffuriau dosbarth B;
  • Michael Lewis, 21 o Gyffordd Llandudno, ar gyhuddiad o gynllwynio i gyflenwi heroin, cocên a chyffuriau dosbarth B;
  • Christopher Twist, 31 o Fae Colwyn, ar gyhuddiad o gynllwynio i gyflenwi heroin, cocên a chyffuriau dosbarth B. Cafodd ei gyhuddo o fod â chanabis yn ei feddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi ar 7 Mehefin hefyd.

Cafodd y tri eu cadw yn y ddalfa, a byddan nhw'n mynd o flaen Llys y Goron Abertawe ar 10 Gorffennaf.

Mae tri dyn arall gafodd eu harestio yn y cyrchoedd wedi ymddangos o flaen ynadon yn Aberystwyth ddydd Iau.

Mae un dyn o Lerpwl a dau o Sir Conwy hefyd wedi'u cyhuddo o droseddau yn ymwneud â cyflenwi cyffuriau.