'Ceidwadwyr Cymru angen arweinydd penodol'

Andrew RT Davies

Mae'r Ceidwadwyr yng Nghymru angen arweinydd penodol a fydd yn gallu gwneud penderfyniadau allweddol, meddai Andrew RT Davies.

Mr Davies ei hun sy'n cael ei gydnabod fel arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru ond mae rheolau'r blaid yn dweud nad oes ganddo'r awdurdod i benderfynu ar faterion y tu hwnt i grŵp y Ceidwadwyr yn y cynulliad.

Tra'n siarad ar raglen Sunday Politics Wales ar y BBC cyfaddefodd Mr Davies nad oedd gan y blaid yng Nghymru arweinyddiaeth gadarn a chlir.

Collodd y Torïaid dair sedd yng Nghymru yn yr etholiad cyffredinol yr wythnos ddiwethaf gan adael y blaid gydag wyth sedd.

Y tair sedd a gollwyd i'r Blaid Lafur oedd Gŵyr, Dyffryn Clwyd a Gogledd Caerdydd.

Wrth gael ei holi dywedodd Mr Davies: "Mae gennym ni frand Ceidwadol cryf yng Nghymru ond mae'n rhaid i ni fod yn gallu gwneud penderfyniadau gwleidyddol allweddol a rhaid i ni gael arweinydd penodol.

"Rydw i'n arwain ar ddatganoli, yr ysgrifennydd gwladol yn arwain ar faterion San Steffan ac mae cadeirydd y blaid wirfoddol yn arwain ar faterion gwirfoddol ... all y drefn hon ddim parhau."

Ychwanegodd Mr Davies bod gan Yr Alban "fodel da sydd wedi profi'n llwyddiannus".

Image copyright Getty Images
Image caption Cipiodd Ceidwadwyr yr Alban ddeuddeg sedd ychwanegol o dan arweinyddiaeth Ruth Davidson

Yn yr Alban arweiniodd Ruth Davidson ymgyrch ar wahân gan ganolbwyntio ar wrthwynebu galwadau'r SNP am ail refferendwm ar annibyniaeth.

Cipiodd y Torïaid ddeuddeg sedd ychwanegol yn Yr Alban ac mae ganddynt bellach 13 sedd.

Ychwanegodd Mr Davies: "Rhaid i ni gofio bod yna waith sylweddol i'w wneud wrth i ni symud ymlaen fel gwlad. Y Blaid Geidwadol yw'r blaid fwyaf yn San Steffan a rhaid i ni ffurfio llywodraeth."

Yn ystod yr ymgyrch etholiadol roedd yna ergyd i'r Ceidwadwyr yng Nghymru wrth iddynt ddadlau pa arweinydd ddylai gael ei holi ar raglen deledu y BBC.

'Dim cweryla' rhwng Ceidwadwyr Cymru

Yr AC Darren Millar a gynrychiolodd y Ceidwadwyr yn y drafodaeth yn hytrach nag Andrew RT Davies neu Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns.