RSPCA Cymru wedi achub 21 anifail y dydd yn 2016

cath Image copyright RSPCA
Image caption Mae'r gath hon yn o 7,642 o anifeiliaid a gafodd eu hachub yng Nghymru yn 2016

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod yr RSPCA yng Nghymru wedi achub 21 anifail y dydd yn ystod 2016.

Mae'r ystadegau, sy'n cael eu cyhoeddi ar wythnos RSPCA, yn dangos hefyd bod 10,540 cwyn wedi bod am greulondeb y llynedd.

Bu'n rhaid i swyddogion roi 7,119 nodyn rhybudd - cynnydd o 22.95% ers y flwyddyn flaenorol.

Cafodd rhai anifeiliaid eu hachub o lefydd digon anarferol - yn eu plith, cath gafodd ei hachub o wal castell Penfro.

Hefyd fe gafodd mwy o bobl eu herlyn yn ystod 2016 nag yn ystod y tair blynedd ddiwethaf ac fe gafwyd 120 yn euog.

Pynciau Cysylltiedig