Dyn yn gwadu 'cyffwrdd' plant tra'n dysgu mewn mosg

Mohammed Haji Sadiq Image copyright Wales News Service
Image caption Mae Mohammed Haji Sadiq yn gwadu'r holl gyhuddiadau

Mae dyn 81 oed o Gaerdydd yn gwadu "cyffwrdd" unrhyw blant wrth ddysgu'r Koran mewn mosg yn y ddinas.

Mae Mohammed Haji Sadiq yn gwadu wyth cyhuddiad o ymosodiad rhyw a saith cyhuddiad o ymosodiad anweddus.

Mae'r cyhuddiadau'n ymwneud â phedair merch rhwng pump ac 11 oed, yn dyddio rhwng 1996 a 2006 ym mosg Madina yng Nghaerdydd.

Roedd Mr Sadiq yn dysgu yn y mosg am 30 mlynedd nes 2006.

Mae geiriau Mr Sadiq wedi bod yn cael eu cyfieithu ar y pryd yn y llys.

Fe ofynnwyd iddo ar ddechrau achos yr amddiffyniad: "Oeddech chi yn cyffwrdd cyrff y plant yn ystod y gwersi?"

Ei ateb oedd "na".

Y drws wastad ar agor

Gofynnwyd hefyd iddo os wnaeth o erioed gyffwrdd plentyn mewn ffordd rywiol a'i ateb oedd "byth".

Dywedodd ei fod yn "tapio" cefnau plant pan oedden nhw yn camymddwyn.

Pan gafodd ei holi ynglŷn ag oedran y plant yr oedd yn dysgu dywedodd nad oedd yn gwybod eu hoedran. Doedd o chwaith ddim yn cofio enwau'r plant meddai.

Clywodd y llys fod athrawon eraill ac addolwyr yn y mosg yn ystod y gwersi a bod drws y dosbarth wastad ar agor.

Dywedodd Mr Sadiq fod tua 30 o blant yn y dosbarth ond nad oedd byth yn cadw cofrestr. Ond dywedodd fod y pwyllgor rheoli yn cadw cofnodion o'r plant.

Cafodd y rheithgor wybod bod y cofnodion wedi eu dinistrio pan roedd tân yn y mosg yn 2006.

Dyw Mr Sadiq ddim wedi ymwneud â'r mosg ers 2006.

Mae'n gwadu'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn ac mae'r achos yn parhau.