Pryderon am 'ddiogelwch cerddwyr a seiclwyr' ar ffordd osgoi

Ffordd osgoi Caernarfon Image copyright Llywodraeth Cymru

Mae tair elusen blaenllaw wedi rhybuddio Llywodraeth Cymru bod eu cynlluniau ar gyfer ffordd osgoi yng Ngwynedd yn rhoi cerddwyr a seiclwyr mewn perygl.

Mae Sustrans Cymru, Ramblers Cymru a Cycling UK yn annog y Llywodraeth i ail feddwl am y cynlluniau i adeiladu ffordd osgoi newydd Bontnewydd a Chaernarfon.

Yn ôl ymgyrchwyr tydi cynlluniau ar gyfer y ffordd ddim yn cynnig digon o ddarpariaeth i gerddwyr a seiclwyr.

Mae'r ffordd osgoi newydd wedi'i chynllunio i ddechrau o'r A487/A499 cylchfan Llanwnda gan fynd heibio Dinas, Bontnewydd, Caeathro a Chaernarfon cyn diweddu yng nghylchafan Plas Menai ger y Felinheli.

Gwella darpariaeth

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â'r ffordd sy'n costio £125m, yn dechrau ddydd Mawrth.

Ond mae'r tair elusen yn pryderu nad yw'r canllawiau sydd wedi ei rhestru dan ddeddf Teithio Llesol 2013 yn cael ei gwireddu o ran gwella darpariaeth i gerddwyr a seiclwyr.

Image caption Bydd y ffordd osgoi newydd yn cael ei adeiladu ar gyrion pentref Y Bontnewydd, ger Caernarfon

Dyma sydd ar frig eu rhestr o bryderon:

  • Cynllun i groesi'r ffordd osgoi gyda llwybr Lôn Eifion, sy'n boblogaidd gyda cherddwyr a seiclwyr ac sy'n rhydd o unrhyw draffig,
  • Dim mynediad uniongyrchol i yrwyr rhwng y ffordd osgoi a maestrefi Caernarfon tagfeydd yn y dref yn dal i achosi problemau,
  • Diffyg croesfannau diogel ar gyfer cerddwyr a seiclwyr ar gylchfannau eraill,
  • Dim cysylltiadau cerdded a seiclo ychwanegol o ardal Bontnewydd tuag at Caeathro, Stad Ddiwydiannol Cibyn a chylchfan Bethel,
  • Dim darpariaethau croesi ychwanegol ar gyfer y gylchfan newydd fydd wedi ei hail gynllunio ger Plas Menai.
Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Bydd y ffordd yn dechrau ar gylchfan y Goat â'r A487 a'r A499

Wrth siarad ar ran y tair elusen, dywedodd Glyn Evans, Rheolwr Sustrans Cymru yn y gogledd "Os bydd Llywodraeth Cymru yn parhau gyda'i chynlluniau ar gyfer y ffordd osgoi, mae'n hanfodol eu bod nhw yn gwneud hynny mewn ffordd sy'n amddiffyn diogelwch a gwella'r ddarpariaeth ar gyfer cerddwyr a seiclwyr."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r holl ddatrysiadau cynlluniau sy'n cael ei gynnig gyda Deddf Teithio Llesol (Cymru) wrth ei gwraidd.

"Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus, sy'n dechrau heddiw, yn rhoi cyfle i bobl graffu'n gadarn ac yn annibynnol ar gyfer yr holl elfennau o'r cynlluniau, sydd wedi eu cynllunio i daclo tagfeydd yn un o lefydd mwyaf prysur o ran traffic yng ngogledd Cymru."

Mae disgwyl i'r ymgynghoriad cyhoeddus ddod i ben mewn mis i bum wythnos.

Pynciau Cysylltiedig