Bwlio hiliol: Apêl am dystion

Bwlio hiliol Image copyright Heddlu Trafnidiaeth Prydain

Mae'r heddlu yn apelio am dystion wedi i ddyn ddefnyddio iaith hiliol wrth weiddi ar fam a'i phlentyn ifanc yng ngorsaf drenau Caerdydd Canolog.

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain wedi rhyddhau delweddau camerâu cylch cyfyng o'r digwyddiad tua 19:30, 8 Mai.

Fe wnaeth y dyn ddechrau gweiddi ar y ddau wrth iddynt fynd tuag at y fynedfa gan barhau wrth iddynt adael yr orsaf.

Ar un adeg fe wnaeth y bachgen, oedd yn poeni y byddai'r dyn yn ymosod, sefyll rhwng y dyn a'i fam.

Dywedodd y cwnstabl Liam Perry o Heddlu Trafnidiaeth Prydain fod y bachgen wedi bod yn ddewr iawn yn wynebu'r bwli.

"Mae ymddygiad y dyn yn glwb annerbyniol. Fe wnaeth ei ymddygiad bygythiol greu loes i'r fam a'i mab ac rydym am wybod pwy oedd y dyn," meddai.