Trafod gwahodd Eisteddfod yr Urdd 2020 i Sir Ddinbych

Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych
Image caption Daeth Eisteddfod yr Urdd i Sir Ddinbych yn 2006

Mae cyfarfod wedi ei gynnal yn Ninbych nos Fercher i drafod gwahodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i'r sir yn 2020.

Roedd disgwyl i gynrychiolwyr o'r cynghorau lleol, cyrff cyhoeddus eraill, mudiadau gwirfoddol a'r cyhoedd fynd i'r cyfarfod agored i drafod y cynnig i wahodd yr Eisteddfod.

Cyn y cyfarfod, dywedodd Sioned Hughes, Prif Weithredwr yr Urdd: "Mae gwirfoddolwyr yr Urdd a'r Cyngor eisoes wedi datgan eu cefnogaeth a'u hymrwymiad i'r Ŵyl ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr i gyfarfod â thrigolion yr ardal gyda'r gobaith o ddod â'n Prifwyl i Sir Ddinbych yn 2020."

Os bydd gwahoddiad ffurfiol yn cael ei estyn, bydd yr Urdd yn chwilio am enwebiadau ar gyfer y Pwyllgor Gwaith yn fuan ar ôl hynny.

Pynciau Cysylltiedig