Cymeradwyo cynllun i greu 120 o swyddi yng Nghorwen

FFatri Corwen Image copyright Google
Image caption Mae gan Wholebake Cyf gynlluniau i ehangu eu safle yng Nghorwen

Mae cynlluniau i agor safle cynhyrchu bwyd yng Nghorwen wedi cael sêl bendith pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Ddinbych.

Bwriad cwmni Wholebake yw creu 120 o swyddi newydd yn eu huned ar ystâd Ty'n Llydiart.

Mae gan y cwmni uned storio yn Wrecsam yn barod, sy'n cyflogi 120 o weithwyr.

Mae'r cwmni'n cynhyrchu bariau grawnfwyd a hadau, ond mae eu huned bresennol yng Nghorwen yn rhy fach i ddelio â'r gofyn, a dim ond gwerth deuddydd o ddeunydd amrwd a chynnyrch wedi ei becynnu y mae modd ei storio yno.

Traffig

Yn 2003, £4m oedd trosiant y cwmni, ond mae wedi codi ers hynny i £26m a'r nod yw cyrraedd trosiant o £40m erbyn 2019.

Roedd Cyngor Cymuned Corwen a rhai trigolion lleol wedi mynegi pryder y byddai'r datblygiad yn arwain at ragor o draffig yn yr ardal, ond wnaeth swyddogion ffyrdd ddim cyflwyno gwrthwynebiad.

Bydd y datblygiad newydd yn cynnwys adeiladu cyfleusterau i staff gan gynnwys campfa, ystafelloedd newid, a chawodydd.