Cwis: Ar y teli

Oedd eich rhieni'n arfer eich ceryddu am wylio gormod o deledu?

Oedden nhw'n dweud eich bod chi'n gwastraffu'ch bywyd a fyddai dim byd da yn dod ohono?

Wel, roedden nhw'n angyhywir!

Dyma'ch cyfle chi i roi'r holl oriau 'na o wylio at ddefnydd da a chael marciau cywir yn ein cwis rhaglenni teledu.

Ydych chi'n eistedd yn gyfforddus? Bant â chi!