Williams yn gollwng targed addysg rhyngwladol PISA

PISA

Mae Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru wedi datgelu na fydd ysgolion Cymru yn anelu at gyrraedd un o'u targedau blaenorol ym mhrofion addysg rhyngwladol PISA.

Fe gyflwynwyd y nod o gyrraedd sgôr o 500 ym mhob pwnc ym mhrofion PISA gan y llywodraeth yn 2014.

Yn 2016 fe sgoriodd Cymru 478 mewn mathemateg, 477 mewn darllen, a 485 mewn gwyddoniaeth.

Mae profion PISA yn cael eu cymryd gan ddisgyblion 15 oed mewn 72 o wledydd unwaith pob tair blynedd.

Dywedodd Kirsty Williams wrth bwyllgor addysg y Cynulliad nad ei tharged hi yw hyn, gan wadu ei bod yn gostwng disgwyliadau.

'Cymhleth'

"Rydw i wedi bod yn glir fy mod yn disgwyl i'r system addysg yng Nghymru wneud cynnydd yn sgorau PISA, ond mae'n fwy cymhleth na hynny," meddai Ms Williams.

"Mae angen i ni wneud cynnydd mewn ardaloedd penodol.

"Rydym wedi gwneud cynnydd gyda'r plant sydd â pherfformiad isel, rydym wedi eu codi maen nhw'n gwneud yn well na'r cyfartaledd OECD."

Image caption Cafodd Kirsty Williams ei phenodi i'r cabinet y llynedd

Gofynnodd Llŷr Gruffydd AC iddi mewn cyfarfod o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ddydd Mercher: "Felly nid 500 yw'r targed nawr, ond symud i'r cyfeiriad cywir?"

Mewn ymateb dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg: "Nid dyma fy nharged i."

Cafodd Ms Williams - unig AC y Democratiaid Rhyddfrydol - ei phenodi i'r cabinet Llafur yn 2016.

Yn ôl Llŷr Gruffydd, AC Plaid Cymru ar gyfer rhanbarth Gogledd Cymru: "Yn lle wynebu'r her mae'r ysgrifennydd cabinet yn gostwng disgwyliadau.

"Does dim rheswm pam na all plant yng Nghymru wneud cystal â phlant gwledydd eraill y DU."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol