Profiadau meddygon heddiw ar ffurf llun

llun
Image caption Mae Dr Dylan Parry yn hoffi mynd â'i gamera gydag ef pan fydd yn mynd i grwydro

Mae doctoriaid Cymru wedi bod yn mynegi beth mae bod yn feddyg yn golygu iddyn nhw ar ffurf celf.

Fe lansiodd Cymdeithas Feddygol Prydain - y BMA - y gystadleuaeth ffotograffiaeth ym mis Mai er mwyn creu trafodaeth a deall y realiti o fod yn feddyg yn 2017.

Roedd y lluniau gafodd eu hanfon yn cynnwys nid yn unig delweddau ohonynt wrth eu gwaith ond hefyd golygfeydd o Gymru.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dr Dylan Parry yn esbonio beth oedd o eisiau cyfleu yn y llun

Dr Dylan Parry, meddyg teulu ym Mae Colwyn ddaeth i'r brig. 'Ystyr bywyd wrth i ni wynebu marwolaeth' oedd teitl y llun.

"Be o'n i yn trio cyfleu oedd da ni yn treulio ein gyrfaoedd fel meddyg yn dysgu am ffeithiau, dysgu sut i wella pobl a hyn a'r llall," meddai.

"Ac wrth gwrs trio sgwario hyn efo'r realization os lici di fod ni gyd yn feidrol ar ddiwedd y diwrnod a thrio sgwario'r ddau efo'i gilydd."

Image copyright Dylan Parry

Yn y llun mae pentwr o lyfrau a cherdyn diolch yn y cefndir.

Bwriad gosod y cerdyn allan o ffocws meddai oedd cyfleu bod y cyhoedd yn aml ddim yn sylweddoli bod teuluoedd yn diolch i feddygon teulu am roi gofal diwedd oes i'w hanwyliaid.

Ystyr bywyd yw'r thema sy'n clymu'r llyfrau gyda'i gilydd, meddai.

"Beth mae o yn feddwl ar ddiwedd y diwrnod?

"Ac mae hynny yn rhan o beth sydd yn mynd trwy feddyliau cleifion pan maen nhw yn dod i'n gweld ni, yn enwedig tuag at ddiwedd eu hoes."

Image copyright Mary Fok
Image caption Teganau oedd yn ysbrydoliaeth i lun Mary Fok

Dr Mary Fok, paediatregydd cymunedol ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth.

Fel rhan o'i gwaith mae'n asesu plant i weld os ydyn nhw ar y sbectrwm awtistiaeth. Mae ei llun yn dangos teganau wedi eu trefnu gan blentyn bach.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dr Bethan Roberts yn sôn am amrywiaeth y casgliad o luniau

Daeth Dr Bethan Roberts hefyd yn agos i'r brig. Mae newydd gymhwyso fel meddyg teulu ac fe wnaeth hi gymryd y llun ar ei ffon ychydig flynyddoedd yn ôl pan roedd hi'n feddyg iau.

Tri theclyn bleep sydd yn y llun sydd yn cael eu defnyddio gan staff ysbyty i gael gafael mewn meddygon pan maen nhw angen cymorth.

Dywedodd Dr Roberts: "O'n i yn gweithio ar sifft nos a 'naeth rhywun ddim troi lan. Fi'n credu o'n nhw yn sâl.

"O'n ni yn cario dau bleep beth bynnag a gymeres i hwnna i edrych ar ôl e achos oedd neb arall i gymryd y bleep dros nos."

Image copyright Bethan Roberts

Bwriad y llun yw dangos y gwaith mae doctoriaid yn gorfod gwneud a'r ffaith bod yn rhaid addasu gan ddibynnu ar yr hyn sydd yn digwydd yn ystod y shifft gwaith.

"Fi'n credu bod e yn dangos beth ni yn gorfod neud sydd yn annisgwyl," meddai.

"So mae pethe yn dod lan a ni jest yn stepo mewn a gwneud beth sydd angen gwneud.

"So y noson ni oedd e jest ddim beth o'n i wedi meddwl. Oedd rhywun yn sâl, oedd neb arall yna i wneud y gwaith ac oedd rhaid i rywun ddal y bleep."

Amrywiaeth o luniau

Mae'n dweud bod yr amrywiaeth yn y casgliad yn dangos bod y cwestiwn beth mae bod yn feddyg yn golygu i fi yn ennyn ymateb gwahanol gan bawb.

"Hefyd nes i synnu faint o bobl oedd wedi tynnu lluniau tu fas i'r gwaith ac mae hynny'n bwysig - i gael bywyd tu fas i'r gwaith hefyd," meddai.

Bydd lluniau'r rhai buddugol yn cael eu dangos yn swyddfeydd y BMA ym Mae Caerdydd ac maent hefyd yn derbyn taleb ariannol.

Pynciau Cysylltiedig