Naw mlynedd o garchar am ddwyn gan bensiynwr â chanser

lewis Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn oedd yn rhan o gang wnaeth ddwyn o gartref dyn oedd yn gaeth i'w wely yn Y Rhyl wedi cael ei ddedfrydu i gyfanswm o naw mlynedd o garchar.

Fe safodd Ynyr Yale Lewis yn gegrwth wrth i'r ddedfryd gael ei chyhoeddi yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Yn gynharach roedd wedi cyfadde' chwarae rhan yn y lladrad yng nghartre' pensiynwr sy'n diodde' o ganser, a lladrad arall mewn tŷ tafarn.

Dywedodd Lewis ei fod wedi gweithredu gyda dau ddyn arall - Paul Wood a Chad Daniels - ond ei fod wedi pledio'n ddieuog gan ei fod eu hofn, a'i fod wedi gweithredu dan bwysau.

Newidiodd ei ble i euog, ac fe gafwyd Wood a Daniels yn ddieuog yn dilyn cais i ddileu'r achos yn eu herbyn wedi i'r erlyniad gwblhau eu hachos nhw.

Clywodd y llys bod Lewis, wedi iddo bwyntio'r bys at y ddau arall, wedi diodde' anaf i'w wyneb gan honni fod Wood wedi ymosod arno gyda chyllell, ond fe gafwyd Wood yn ddieuog gan reithgor.

Cafodd Lewis, 36 oed o Bensarn, ei ddedfrydu i wyth mlynedd o garchar am fwrgleriaeth ddwys a 12 mis am fwrgleriaeth y dafarn gyda'r ddwy ddedfryd i redeg ar ôl ei gilydd.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry: "Yn hwyr un noson fe aethoch i mewn i gartref dyn 72 oed oedd yn gaeth i'w wely.

"Roedd yr ymosodiad wedi ei drefnu o flaen llaw."

Ychwanegodd bod pob agwedd posib o'r lladrad yn ei waethygu.

Fe gafodd £3,000 eu dwyn o'r eiddo, a does dim o'r arian wedi cael ei ganfod.

Pynciau Cysylltiedig