Sefydlu tîm pêl-droed i bobl o gefndir ethnig yn Wrecsam

Bellevue FC Image copyright Delwyn Derrick
Image caption Mae Bellevue FC wedi'i derbyn i chwarae yng nghynghrair bêl-droed gogledd-ddwyrain Cymru

Mae tîm pêl-droed newydd wedi cael ei sefydlu ar gyfer chwaraewyr o gefndiroedd ethnig yn Wrecsam.

Mae Bellevue FC yn anelu i roi cyfle i chwaraewyr tramor brofi campau cystadleuol, yn ogystal â rhoi cyfle i wneud ffrindiau o wledydd eraill.

Mae'r tîm yn cynnwys chwaraewyr o Romania, Gwlad Pwyl, Albania, Portiwgal, Syria, Swdan, Cymru a llawer mwy.

Yn ogystal â chwaraewyr sy'n astudio neu'n gweithio yng Nghymru, mae'r tîm hefyd yn cynnwys ffoaduriaid.

'Teulu lliwgar'

Dywedodd Yacub o Syria: "Dwi wedi gadael Syria i ddod i'r DU oherwydd y problemau erchyll sydd yno.

"Pob dydd roedd rhywun yn cael eu lladd yno, mi faswn i wedi bod yn yr un sefyllfa os na fyddwn wedi gadael."

Disgrifiodd y tîm fel "teulu lliwgar", gan ychwanegu bod "pêl-droed yn rhywbeth sy'n uno pobl".

Dywedodd Tamam o Ethiopia fod "pawb yn chwarae'n dda gyda'i gilydd a bod modd rhannu problemau gyda'r chwaraewyr eraill".

Yn ôl Delwyn Derrick, cyd-sylfaenydd Bellevue FC, mae tîm yn llawn pobl o Bortiwgal yn unig eisoes yn bodoli yn Wrecsam, ond dyma'r tîm cyntaf gydag amrywiaeth o wledydd.

"Dwi'n ei ffeindio hi'n anodd derbyn nad oes neb wedi meddwl gwneud hyn o'r blaen," meddai.

Mae'r tîm wedi cael ei dderbyn i chwarae yng nghynghrair bêl-droed gogledd-ddwyrain Cymru.

Pynciau Cysylltiedig