Rhybudd i bobl gadw draw o'r môr a'r traethau yn Y Rhyl

Afon Bach Image copyright CNC
Image caption Mae'r slyri wedi gollwng i Afon Bach, sy'n llifo i Afon Clwyd

Mae cyngor Sir Ddinbych yn rhybuddio pobl i beidio nofio yn y môr na gadael i blant chwarae ar y traeth yn ardal y Rhyl ar ôl achos o lygredd mewn afon leol.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru fod slyri wedi gollwng i Afon Bach yn Nhremeirchion, Dyffryn Clwyd.

Cafodd nifer o bysgod eu lladd o ganlyniad i'r llygredd o lagŵn slyri o fferm leol.

Dywed CNC eu bod wedi canfod tarddiad y llygredd, a'u bod yn ceisio atal rhagor o slyri rhag mynd i'r afon.

"Mae swyddogion yn gweithio i leihau'r effaith ar Afon Clwyd a mannau ymdrochi yn ardal Y Rhyl," meddai llefarydd.

Dim nofio

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gosod arwyddion ar draethau'r ardal yn rhybuddio pobl o'r peryglon, ac i beidio nofio yn y môr.

Mae'r cyngor hefyd yn dweud na ddylai perchnogion adael eu cŵn ymdrochi tan fod y perygl drosodd.

"Yn anffodus rydym yn gwybod fod y llygredd wedi arwain at farwolaeth pysgod, a byddwn yn monitro'r afon yn ofalus dros y dyddiau nesaf," meddai Nick Thomas o CNC.

"Y camau nesaf ar ôl atal y risg fydd asesu pa gamau os yn briodol y dylid eu cymryd yn erbyn y rhai sy'n gyfrifol.

"Rydym yn cymryd achosion o lygredd amaethyddol yn hynod ddifrifol, a byddwn yn parhau i weithio gyda'r diwydiant amaeth a'r undebau er mwyn lleihau achosion llygredd."

Pynciau Cysylltiedig