Disgwyl tywydd 'poeth a heulog' i Gymru ddydd Sul

traeth Dinbych y Pysgod Image copyright Jo Price
Image caption Fe wnaeth pobl heidio i'r traeth yn Ninbych y Pysgod i fwynhau'r tywydd braf

Mae disgwyl i'r tywydd yng Nghymru barhau yn boeth a heulog ddydd Sul, wrth i'r tymheredd gyrraedd hyd at 28°C.

Roedd y tymheredd wedi cyrraedd 27°C (80F) ym Mhenarlâg, Sir y Fflint ddydd Sadwrn, a 25°C (77F) yng Nghaerdydd.

Er ei bod hi ychydig llai cynnes mewn mannau eraill - 18°C (64F) ym Mhen y Mwmbwls, Abertawe - fe wnaeth pobl ar hyd a lled y wlad heidio i'r traethau.

Dywedodd dyn tywydd BBC Cymru, Derek Brockway at Twitter: "Dydd Sul heulog tu hwnt. Cynnes iawn neu boeth, gydag awel o'r môr."

Paill uchel

Mae rhai hyd yn oed yn darogan y gallai'r dydd Sul hwn fod y poethaf mae hi erioed wedi bod ar 18 Mehefin yn y DU.

Ond er bod y tywydd yn darogan "diwrnod poeth a heulog gyda gwyntoedd ysgafn" i Gymru, mae rhybudd hefyd o "siawns fechan y gall y gwres arwain at gawodydd taranllyd mewn ambell fan yn y prynhawn".

Rhybuddiodd cyflwynydd tywydd BBC Cymru, Behnaz Akhgar: "Cymerwch ofal. UV uchel a chyfrif paill uchel."

Am ragor o wybodaeth am y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Pynciau Cysylltiedig