Arestio dau ddyn ym Mae Colwyn wedi ymgais i lofruddio

ffordd woodland Image copyright Google
Image caption Cafodd yr heddlu eu galw i Ffordd Coetir Orllewinol yn oriau man fore Sadwrn

Mae dau ddyn wedi eu harestio a'u cyhuddo o ymgais i lofruddio yn dilyn digwyddiad ym Mae Colwyn.

Cafodd Heddlu Gogledd Cymru eu galw am 02:30 fore Sadwrn i Ffordd Coetir Orllewinol yn y dref.

Yn dilyn y digwyddiad cafodd un dyn lleol 23 oed ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd ag anafiadau difrifol.

Mae bellach wedi ei drosglwyddo i ysbyty yn Stoke, ac mewn cyflwr sefydlog.

Apêl am wybodaeth

Dywedodd yr heddlu fod Cody Allen, 18 oed o Gyffordd Llandudno, a Kyle Mark Rochell, 27 oed o ardal Mochdre, wedi eu cyhuddo o ymgais i lofruddio, a bod ag arf bygythiol mewn man cyhoeddus.

Bydd y ddau yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Llandudno ddydd Llun.

"Hoffwn ddiolch i aelodau'r gymuned sydd wedi ein cynorthwyo ni hyd yn hyn, ac rydym yn parhau i apelio ar unrhyw un all fod â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â ni ar 101," meddai'r Ditectif Arolygydd Jackie Downes.