Enwi merch 15 oed fu farw ger Mynydd Caerffili

car heddlu ar ffordd Mynydd Caerffili
Image caption Cafodd yr heddlu eu galw i Ffordd Mynydd Caerffili yn ystod oriau mân bore Sul

Mae merch ifanc fu farw ger Mynydd Caerffili fore Sul wedi cael ei henwi.

Roedd Shauna Davies yn 15 oed ac yn dod o'r ardal.

Mae pedwar o bobl oedd yn cael eu holi wedi cael eu rhyddhau tra bod ymchwiliadau Heddlu Gwent yn parhau.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn ystyried a wnaeth cyffuriau chwarae rhan yn ei marwolaeth. Bydd archwiliad post-mortem hefyd yn cael ei gynnal.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ardal oddi ar Ffordd Mynydd Caerffili yn ystod oriau mân bore Sul yn dilyn pryderon am iechyd Ms Davies.

Toc wedi i barafeddygon a swyddogion yr heddlu gyrraedd y safle, bu farw Ms Davies.

Mae swyddogion arbenigol yn cynnig cefnogaeth i'w theulu.