Gwrthdrawiad Blaenau Ffestiniog: Dau wedi'u hanafu

Heddlu

Mae dau o bobl wedi cael eu hanafu mewn gwrthdrawiad ger Blaenau Ffestiniog.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 12:30 ddydd Llun yn dilyn adroddiadau am ddamwain tractor a dau drelar.

Yn ôl Gwasanaeth Tân ac Achub y Gogledd roedd dau o bobl angen cymorth, ac fe gafodd yr Ambiwlans Awyr, parafeddyg a thri o griwiau ambiwlans eu hanfon i'r safle.

Cafodd ffordd yr A470 ger chwarel Llechwedd ei chau i'r ddau gyfeiriad.