Caerdydd: Cyngor ar ddiogelwch fflatiau uchel

Llanedeyrn Image copyright Geograph/ Jaggery
Image caption Bloc o ffatiau uchel yn Llanedeyrn, un o naw yng Nghaerdydd

Bydd Cyngor Caerdydd yn trafod gydag arbenigwyr a oes angen system chwistrellu dŵr mewn fflatiau uchel yn y ddinas wedi tân Tŵr Grenfell.

Mae'r Cyngor yn adolygu eu "holl drefniadau diogelwch tân" yn y naw bloc o fflatiau uchel sy'n eiddo i'r awdurdod.

Mae llythyr i denantiaid hefyd yn dweud mai'r cyngor swyddogol o hyd yw y dylai pobl aros yn eu cartref os oes yna dân mewn rhan arall o'r adeilad.

Dywed y Cyngor bod asesiadau risg tân wedi ei gynnal ar eu holl eiddo uchel.

Mae deddfwriaeth Llywodraeth Cymru wedi gwneud hi'n orfodol i bob adeilad newydd i gynnwys system chwistrellu dŵr.

Ond mewn gwybodaeth anfonwyd i gynghorwyr Caerdydd gan yr aelod cabinet dros dai Lynda Thorne, dyw hynny ddim yn wir am adeiladau sydd eisoes yn bodoli a heb eu haddasu.

Bydd y Cyngor nawr yn trafod "yr angen am system chwistrellu" gyda'r Gwasanaeth Tân.

Mewn llythyr arall at denantiaid dywedodd y Cyngor:

"Mae'r Gwasanaeth Tân wedi cynghori mai'r lle diogelaf i denantiaid yn ystod tân yw yn eu cartref nhw eu hunain, onibai bod yr eiddo wedi ei effeithio yn uniongyrchol gan y tân.

"Rydym wedi bod mewn cysylltiad gyda'r Gwasanaeth Tân a dyw'r cyngor ddim wedi newid.

"Os fydd newid i'r canllawiau fe fyddwn yn rhoi gwybod i chi ar unwaith.

"Mae pob adeilad uchel sy'n cynnwys fflatiau wedi eu hadeiladu i wrthsefyll tân; mae hyn yn golygu y dylai bod modd delio gyda phob tân o fewn fflatiau unigol.

"Mae hi'n werth nodi bod yna achosion o dân wedi bod yn ein bloc o fflatiau yn y gorffennol, a does na'r un wedi lledu i eiddo cyfagos.

Mae'r llythyr hefyd yn dweud bod y gorchudd sy'n cael ei ddefnyddio ar adeiladau yng Nghaerdydd yn wahanol i'r deunydd ddefnyddiwyd yn Nhŵr Grenfell.

"Eich diogelwch yw ein prif ystyriaeth, ac er mwyn dileu unrhyw bryderon sydd ganddoch fe fydd cwmni o ymgynghorwyr yn adolygu y gorchuddion sydd ganddon ni yn barod.

"Fydd na ddim gorchudd newydd yn cael ei ddefnyddio ar fflatiau uchel hyd nes i'r adolygiad gael ei gwblhau a bod ymgynghoriad pellach wedi digwydd.

Pynciau Cysylltiedig