Pum mlynedd o garchar i eithafwr 'peryglus'

Lee Grifiths Image copyright Heddlu De Cymru

Mae dyn o ardal Abertawe sydd wedi troi at Fwslemiaeth wedi ei garcharu am bum mlynedd a phedwar mis am fod â llenyddiaeth gwneud bomiau yn ei feddiant.

Clywodd llys yr Old Bailey fod gan Lee Griffiths, 26 oed o Glydach, broblemau iechyd meddwl ond ychwanegodd y barnwr ei fod yn ddyn peryglus.

"Er nad dedfryd o baratoi ymosodiad terfysgol yw hwn, mae'n rhaid i fy nghasgliadau ystyried oherwydd ei gyflwr meddyliol, a fyddai'r diffynnydd wedi defnyddio'r wybodaeth neu ei drosglwyddo i rywun arall er mwyn cynnal ymsoddiad terfysgol," meddai'r Barnwr Mr Ustus Saunders.

"Mae e wedi dangos ei fod yn gallu bod yn berson eithriadol o dreisgar am ddim rheswm ac mae ei radicaleiddio yn achosi cryn bryder."

Gorchymyn iechyd

Clywodd y llys fod gan Griffiths gopïau o gylchgrawn y wladwriaeth Islamaidd Rumiyah yn ei feddiant a hefyd llenyddiaeth gyda chyfarwyddiadau ynglŷn â sut i gynnal ymosodiadau ar ben ei hun.

Roedd Griffiths wedi cael gorchymyn ysbyty yn 2011 ar ôl ymosod ar ei fam gyda chyllell tra'i bod hi'n cysgu.

Roedd hefyd wedi ei atal gan yr heddlu ar ddau achlysur am fod â chyllell mewn llefydd cyhoeddus.

Ar ôl cael ei ryddhau o amodau'r gorchymyn iechyd fis Awst diwethaf clywodd y llys fod Griffiths wedi cael ei radicaleiddio tra'n aros yng nghartref gofal The Beeches.

"Mae'n amhosib dweud a gafodd ei radicaleiddio gan eraill neu gan yr hyn welodd ar y we," meddai Mr Ustus Saunders.

Fe wnaeth Griffiths bledio'n euog i bum cyhuddiad o fod â gwybodaeth yn ei feddiant a allai fod o ddefnydd i berson oedd yn bwriadu neu'n paratoi i gynnal ymosodiad terfysgol.