Gŵyl gerddoriaeth Sŵn i bara am fis yn 2017

Gwyl Swn Image copyright Gŵyl Sŵn

Mae trefnwyr gŵyl gerddorol Sŵn wedi cadarnhau y bydd y digwyddiad yn para am fis eleni.

Cafodd yr ŵyl ei sefydlu yn 2007 a nod y trefnwyr yw rhoi cyfleoedd i gerddoriaeth newydd o safon uchel.

Eleni bydd yr ŵyl yn dechrau ar 22 Medi gyda gig yn Abertawe ac yn cloi ar 21 Hydref.

Penllanw'r ŵyl fydd penwythnos o gigs yng Nghaerdydd, ac fe fydd y Wobr Gerddoriaeth Gymraeg yn cael ei chynnal o fewn y mis hefyd.

Y DJ Huw Stephens a John Rostorn sefydlodd yr ŵyl, ac ers y cychwyn mae'r fenter wedi ceisio ehangu, gan gynnal gŵyl Dim Sŵn, Gwobr Gerddoriaeth Gymraeg a phartneriaeth Sound Nation sy'n hybu cyngherddau yng Nghaerdydd.

Sŵn yw'r unig ŵyl gerddorol y tu allan i Lundain sy'n cael ei chynnal mewn sawl man ac fe gafodd ei hysbrydoli gan deithiau'r trefwnyr i wyliau fel SXSW yn Austin, Texas ac Iceland Airwaves yn Reykjavik.

Ymhlith y bandiau a ymddangosodd yn yr ŵyl gyntaf 10 mlynedd yn ôl oedd The Cribs, Beirut, David Holmes, Edwyn Collins a Cherryghost.

Pynciau Cysylltiedig