Protest yn erbyn y cydweithio rhwng y Torïaid a'r DUP

Potest Bangor
Image caption Roedd ychydig dros gant o bobl yn bresennol yn y Brotest.

Cynhaliwyd protest heddychlon yn erbyn clymblaid posib y Torïaid a'r DUP ym Mangor nos Lun.

Roedd ychydig dros gant o bobl wedi ymgynnull ger y cloc ar y stryd fawr.

Ymhlith y siaradwyr roedd yr Aelod Seneddol lleol, Hywel Williams, ac aelodau o'r Blaid Lafur a Chymdeithas yr iaith Gymraeg.

Image caption Roedd siaradwyr gwadd â oedd yn cynnwys Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams

Bethan Ruth, Maia Jones a Lowri Hedd oedd yn gyfrifol am drefnu'r brotest a fe ddywedodd y dair: "Rydym wedi trefnu'r brotest mewn ymateb i'r ymdeimlad o ofn a sioc wedi'r etholiad cyffredinol yr wythnos diwethaf a'r posibilrwydd y bydd y Torïaid yn clymbleidio gyda'r blaid adain dde eithafol y DUP.

"Rydym ni eisiau gyrru neges i San Steffan gan ddweud nad oes gan y DUP - plaid homophobig, sy'n gwadu newid hinsawdd, ac yn erbyn yr hawl i ferched gael erthyliad - unrhyw le yn ein democratiaeth ni yn y DG fodern, agored. Byddai'r glymblaid o anhrefn a chasineb yn fygythiad i ni gyd."

Pynciau Cysylltiedig