Plaid Cymru yn gwrthod swyddi yng nghabinet Sir Ddinbych

Neuadd y Sir Dinbych
Image caption Mae Plaid Cymru wedi gwrthod dwy sedd yng nghabinet Sir Ddinbych

Mae grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Sir Ddinbych wedi pleidleisio'n unfrydol yn erbyn derbyn swyddi yng nghabinet y sir.

Roedd y blaid wedi cael cynnig dau bortffolio mewn cabinet sy'n cynnwys Ceidwadwyr.

Bu cynghorwyr Plaid yn yr ardal yn trafod ag arweinydd y blaid, Leanne Wood, dydd Llun.

Daw'r penderfyniad wedi i'r blaid yn genedlaethol wrthod caniatáu i'w cynghorwyr yng Nghonwy glymbleidio â'r Torïaid.

Oherwydd hynny, mae posibilrwydd y bydd yr arweinydd yno - y cyn-AC Plaid, Gareth Jones - yn gadael y blaid er mwyn arwain y sir.

Image caption Yn ôl Arwel Roberts, arweinydd Plaid Cymru yn Sir Ddinbych, mae gan yr aelodau bryderon am doriadau i gyllid y cyngor

Dywedodd arweinydd grŵp Plaid yn Sir Ddinbych bod aelodau'n pryderu nad oedd y Ceidwadwyr wedi derbyn eu maniffesto'n llawn.

Yn ôl Arwel Roberts, mae pryderon am bartneriaeth debygol y Ceidwadwyr a'r DUP yn San Steffan a thoriadau pellach posib gan y cyngor hefyd yn resymau dros beidio gweithio gyda'r Ceidwadwyr.

Mae tri chynghorydd o'r blaid honno a thri chynghorydd annibynnol wedi derbyn eu seddi yng nghabinet Hugh Evans, yr annibynnwyr sy'n cynrychioli Llanfair Dyffryn Clwyd a Gwyddelwern.

Yn sgil penderfyniad Plaid, mae dwy swydd yn parhau'n wag yn y cabinet.

Bu Leanne Wood yn cwrdd â'r grŵp yn Sir Ddinbych dydd Llun ar ôl trafodaethau ym Mae Colwyn gyda chynghorwyr Plaid yn Sir Conwy.

Mae disgwyl i arweinydd Conwy, Gareth Jones - sydd wedi cael ei feirniadu gan un o ACau y blaid - benderfynu os ydy o am aros ym Mhlaid Cymru nos Fawrth.

Pynciau Cysylltiedig