Bachu gair: Colofn Ken Owens

Ychydig ddyddiau cyn y gêm brawf gyntaf yn erbyn y Crysau Duon, mae BBC Cymru Fyw yn cyhoeddi'r gyntaf mewn cyfres o flogs gan fachwr y Llewod, Ken Owens.

Yma mae'n trafod ei gariad at y Gymraeg, at ganu, ac yn sôn am y chwaraewyr sydd wedi creu argraff fwyaf arno ar y daith hyd yn hyn:

Ken Owens

Ni'n gweld pob diwrnod beth mae'r daith yn ei olygu nid yn unig i'r chwaraewyr ond i'r holl gefnogwyr sy' mas yma o'r pedair gwlad - hyd yn oed i bobl Seland Newydd.

Mae'r parch maen nhw wedi ei ddangos hyd yma yn profi hynny. 'Dyn nhw ond yn cael y cyfle i chwarae'r Llewod unwaith pob 12 mlynedd.

Roedd y cyfle i fynd lan i Waitangi yn arbennig. Roedd hi'n foment browd i gael siarad Cymraeg a chanu o flaen y Maori a phobl Seland Newydd.

Maen nhw mor angerddol am eu treftadaeth a'u diwylliant nhw yma, mae'n bwysig ein bod ni'n dangos bod gan ein gwledydd ni ddiwylliant ac ieithoedd ein hunain. Dwi'n credu ein bod ni wedi ennill parch am hynny.

Fi'n Gymro Cymraeg o'r gorllewin, wedi cael fy addysg yn y Gymraeg felly yn amlwg dwi'n credu bod hi'n bwysig i gadw'r iaith i fynd.

Dwi'n credu bod hi'n bwysig i blant ifanc allu clywed eu harwyr - mae Rob Henshaw yn gallu siarad Gwyddeleg hefyd - yn siarad yr iaith frodorol. 'Neud e bach yn fwy cŵl falle.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Carfan y Llewod yn morio canu Calon Lân wrth gael eu croesawu i Seland Newydd

Mae'r canu wedi bod yn hwyl. Pan ni'n cael croeso yn rhywle ni'n gorfod canu cân yn ôl yn syth fel arwydd o barch.

Mae hi wedi bod yn gyfle i ddod i 'nabod ein gilydd bant o'r cae ac yn gyfle i dreulio nosweithiau gyda'n gilydd - dyna be' mae canu amdano.

Ma' pedwar arweinydd i'r canu - fi gyda 'Calon Lân', Rob Henshaw gyda Fields of Athenry, Greg Laidlaw gyda Highland Cathedral, a Kyle Sinckler gyda Jerusalem.

Mae Kyle Sinckler yn un o'r cryfaf ar y daith. Fe a Tadgh Furlong - er mae Warby [Sam Warburton] yn eithaf cryf hefyd!

Image copyright Getty Images
Image caption Kyle Sinckler a Tadgh Furlong - dau o chwaraewyr cryfa'r garfan, yn ôl Ken Owens

Ni fel chwaraewyr wedi chwarae lot yn erbyn ein gilydd dros y blynydde' ond dwi'n credu fod hynny'n rhan fawr pam fod gymaint o barch 'da pawb at ei gilydd.

Os ni'n mynd i fod yn llwyddiannus ar y daith 'mae'n bwysig fod 'da neb egos.

Os ti'n hwyr i rywle, os ti'n gwisgo'r cit anghywir neu anghofio rhywbeth mae 'na gosb.

Yn achos y bois wythnos dwetha' yn hwyr i'r daith, o'dd rhaid rowlio'r deis gyda chosb wahanol am bob rhif. Felly dyna pam oedd yn rhaid iddyn nhw wisgo siwts am ychydig ddyddie'!

Ni fel tri bachwr yn enwedig wedi bod yn cefnogi'n gilydd a dod ymlaen yn really da.

Ma' pawb dwi wedi bod yn rhannu 'stafell gyda wedi bod yn grêt. Does 'na neb yn chwyrnu!

Ni gyda, bron a bod, rhywun gwahanol bob man ni'n mynd ac mae pawb wedi bod yn grêt hyd yn hyn.

Image copyright Getty Images
Image caption "Roedd hi'n hynod o sioc pan 'nath Warren [Gatland] ofyn i fi fod yn gapten. Roedd e'n anrhydedd enfawr a moment fyddai'n cofio am byth. Lan yna efo moment gore fy ngyrfa hyd yn hyn."

Mae 'na gymeriadau ble o'n i ddim cweit yn siŵr amdanyn nhw cyn dod ond ma' pobl fel James Haskell a Joe Marler yn fois da, yn ddoniol iawn. Falle o'n i ddim yn sylweddoli faint o gymeriadau oedden nhw cyn dod ar y daith.

Fi wedi rhannu 'da Courtney Lawes, Jamie George, Rory Best, Peter O'Mahony, Alun-Wyn [Jones] a Tips [Justin Tipuric].

Ma' Peter O'Mahony wedi creu argraff arna' i. Mae e wedi cael lot o anafiadau ond mae'r ffordd mae e'n arwain, y gwaith yn y llinell, jest yn wych.

A Seán O'Brien hefyd - fi'n casáu chwarae yn erbyn e a pan ti'n chwarae gyda fe, ti'n sylweddoli pam. Mae e mor gorfforol. Mae'r ddau 'na wedi bod yn anhygoel.

Cefnogaeth y teulu

Dwi'n methu'r tywydd nôl yng Nghymru ar y foment!

Mae wedi bod yn eitha' hawdd yma achos mae'r teulu mas yma ar y daith ond dwi'n siŵr yn yr wythnos neu ddwy nesa' fyddai'n dechrau methu gartref.

Ond mae'r teulu yn mwynhau.

Bydd sylwebaeth fyw o Seland Newydd v Y Llewod ar BBC Radio Cymru am 08:20 ddydd Sadwrn, 24 Mehefin, gyda llif byw arbennig ar Cymru Fyw yn cychwyn am 08:00.

Image copyright Getty Images
Image caption Ken Owens gyda'i fab, Efan, ar y cae yn Christchurch ar 10 Mehefin