Ymosodiadau rhyw Penarth: Carcharu dyn am bedair blynedd

Mark Maxwell Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd Mark Maxwell wedi targedu menywod oedd yn rhedeg neu'n cerdded ar eu pen eu hunain

Mae dyn a oedd yn gyfrifol am gyfres o ymosodiadau rhyw ym Mhenarth ym Mro Morgannwg wedi cael ei garcharu am bedair blynedd.

Roedd Mark Maxwell, 27 oed, wedi ymosod ar fenywod ar hyd yr arfordir a ger traeth Penarth am dros ddegawd.

Cafodd ei garcharu am dargedu menywod oedd un ai'n cerdded neu'n rhedeg ar eu pen eu hunain.

Wrth ei ddedfrydu dywedodd y Barnwr Stephen Hopkins QC: "O leiaf bydd menywod a merched Penarth yn ddiogel nawr rhag eich ymddygiad ysglyfaethus."

Cafodd Mark Maxwell ei adnabod ar luniau CCTV ar ôl i ddynes honni ar ddydd Sant Ffolant fod rhywun wedi ymosod arni. Fe wrthododd e siarad pan gafodd ei arestio. Ond fe ymosododd e ar ddynes arall ym mis Ebrill tra'r oedd e ar fechnïaeth.

Pan gafodd Maxwell ei arestio am yr eildro, fe gyfaddefodd ei fod hefyd yn gyfrifol am gyfres o ymosodiadau tebyg dros y naw mlynedd blaenorol.