Cofio’r saethwr clai ‘talentog’ o Lanbed, Victor Morris

Victor Morris Image copyright Ashley Ward/Clwb Rygbi Llanbedr Pont Steffan
Image caption Roedd Victor Morris yn briod â Val, ac yn dad i ddwy ferch, Emma a Sarah

Mae saethwr clai "talentog" o Lanbedr Pont Steffan, gafodd ei anafu'n ddifrifol mewn damwain rygbi bron i 30 mlynedd yn ôl, wedi marw.

Roedd Victor Morris, 57 oed o Felinfach ger Llanbed, yn arfer cynrychioli Cymru mewn cystadlaethau saethu clai.

Ond yn 1989 cafodd ddamwain ddifrifol tra'n chwarae i Glwb Rygbi Llanbedr Pont Steffan, gan olygu mai dim ond defnydd o'i ben oedd ganddo ar ôl y ddamwain.

Ar ôl y ddamwain cafodd dryll ei addasu'n arbennig iddo fe, fel bod modd iddo ail-gydio yn ei gamp.

Fe brofodd tipyn o lwyddiant gyda Chlwb Saethu'r Three Counties, gan guro saethwyr oedd yn holliach.

'Bachan direidus'

Fis Ebrill cafodd gêm dysteb ei chwarae rhwng clybiau rygbi Llanbedr Pont Steffan a Llanymddyfri er budd Victor.

Yn ôl Cadeirydd Clwb Rygbi Llanbedr Pont Steffan, Dai Charles Evans, fe wnaeth e fwynhau y diwrnod yna "yn arswydus".

"Ro'dd Vic yn fachan direidus, oedd yn mwynhau tynnu coes", meddai.

Image caption Cafodd dryll ei addasu'n arbennig ar gyfer Victor Morris gan ei hyfforddwr John Kelman

"Roedd e'n dalentog mewn sawl camp. Chwaraewr rygbi da, a saethwr colomennod clai gyda'r gorau yn y wlad.

"Mae 'na gysylltiad wedi bod rhwng y clwb a'i deulu ers blynyddoedd. Ei Dad oedd rheolwr y clwb am sawl blwyddyn.

"Ro'n i'n chwarae gyda fe y diwrnod ga'th e'r ddamwain 'na ym mis Ionawr 1989.

"O'dd ei deulu fe - ei wraig Valmai, a'i ferched Emma a Sara - tu hwnt o dda iddo fe. Pan gafodd e'r ddamwain, wedon nhw mai dim ond 15 mlynedd bydde fe fyw.

"Mae eu gofal tyner nhw wedi golygu ei fod e wedi bod 'da ni lot hirach 'na hynny."