Cyffur canser 'arloesol' ar gael trwy'r GIG yng Nghymru

Kadcyla

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd triniaeth "arloesol sy'n ymestyn bywydau" pobl sydd â chanser y fron ar gael trwy'r GIG yng Nghymru.

Mae Kadcyla, sy'n gyfuniad o ddau gyffur, yn cael ei ddefnyddio ar bobl sydd â thiwmorau nad yw'n bosib eu tynnu gyda llawdriniaeth.

Fe wnaeth y gwneuthurwr, Roche, gyrraedd cytundeb i ddarparu'r cyffur yn Lloegr yn gynharach yn y mis.

Mae'r driniaeth yn ymestyn bywydau pobl o chwe mis ar gyfartaledd.

Pris llai

Mae'r cyffur yn costio £90,000 ar gyfer pob claf, ond fe wnaeth GIG Lloegr ddod i gytundeb i'w ddarparu am bris llai, ac mae GIG Cymru nawr wedi cael yr un cytundeb.

"Rydyn ni wedi ymrwymo i wella'r ffordd y mae triniaethau arloesol, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, yn cael eu cyflwyno i'r gwasanaeth iechyd," meddai'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething.

"Dyna'r rheswm dros gyflwyno cronfa triniaethau newydd gwerth £80m yng Nghymru.

"Bydd y gronfa'n cael ei defnyddio i sicrhau bod cleifion yn cael mynediad at y cyffur arloesol hwn sy'n ymestyn bywydau."

Pynciau Cysylltiedig