Sêr ifanc y Steddfod

Mae nifer ohonon ni wedi cystadlu a pherfformio yn yr Eisteddfod Genedlaethol dros y blynyddoedd... a dydy selebs ddim yn eithriad!

Image caption Ffion Dafis yn cystadlu yng ngwobr Richard Burton yn Eisteddfod Aberystwyth yn 1992 - roedd yn sicr yn ddechrau addawol i'w gyrfa actio llwyddiannus
Image caption Mae Sam Roberts, un aelod o'r band HMS Morris, wedi newid yn aruthrol ers iddo gystadlu yn yr unawd i fechgyn yn Eisteddfod 1998 ym Mro Ogwr
Image caption Enillodd Shân Cothi yr unawd soprano 18-25 oed yn Eisteddfod Abergwaun yn 1986. Naw mlynedd yn ddiweddarach, enillodd hi'r Rhuban Glas ym Mro Colwyn
Image caption Llŷr Gwyn Lewis yn dangos y gadair fach a enillodd yn Eisteddfod Bro Ogwr, 1998. Mae'n debyg fod ei gariad at farddoni, a sbectols crwn, wedi dechrau yn ifanc iawn...!
Image caption Dyma Aled Pugh mewn digwyddiad teyrnged i Ryan Davies yn Eisteddfod Bro Dinefwr yn 1996. Mae Aled wedi portreadu Ryan nifer o weithiau erbyn hyn, ac yn 2010 enillodd wobr Bafta Cymru am yr actor gorau, am y ffilm Ryan a Ronnie
Image caption Enillodd Rebecca Trehearn y tro cyntaf iddi gystadlu yn yr unawd cerdd dant 12-16 oed ym Mro Colwyn yn 1995. Mae hi'n amlwg yn hen law ar ennill, gan iddi yn ddiweddar ennill gwobr Olivier am ei rôl yn y sioe gerdd 'Showboat'
Image caption Mae Huw Bryant (aka DJ Bry ar Sianel Pump) wedi bod yn gwneud i ni chwerthin ers iddo fod yn ddim o beth. Dyma fo yn cystadlu yn yr eitem ddigri yn 2001 yn Ninbych
Image caption Roedd Emma Walford yn un o'r prif gymeriadau ym Mhasiant y Plant 1989 pan ddaeth yr Eisteddfod i Lanrwst - digon o sioe!
Image caption Dai Jones Llanilar oedd enillydd y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Rhydaman yn 1970
Image caption Enillodd Daniel Evans wobr Richard Burton yng Nghwm Rhymni 1990 - y flwyddyn gyntaf i'r wobr gael ei rhoi
Image caption Y ferch fach ddel yma ydy Nia Lloyd Jones yn cystadlu gyda Pharti'r Ynys yn Eisteddfod Caerdydd 1978
Image caption Mae Gwyneth Glyn yn gwisgo ychydig llai o golur ar ei llygaid y dyddiau yma, o'i gymharu â'i hymddangosiad mewn cyflwyniad dramatig yn 1999 yn Ynys Môn!

Pynciau Cysylltiedig