AC Plaid yn beirniadu arweinydd Conwy am gymryd y swydd

Gareth Jones
Image caption Dywedodd Gareth Jones ddydd Llun y byddai'n parhau fel arweinydd er gwaetha' gwrthwynebiad pwyllgor gwaith cenedlaethol ei blaid

Mae AC blaenllaw Plaid Cymru wedi dweud na ddylai Gareth Jones fod wedi derbyn y cynnig i fod yn arweinydd ar Gyngor Conwy.

Mae penderfyniad Mr Jones wedi achosi dadl ymhlith rhengoedd y blaid ar ôl iddo enwi cabinet oedd yn cynnwys Ceidwadwyr.

Dywedodd Simon Thomas AC nad oedd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Conwy eisiau iddo dderbyn y swydd yn y lle cyntaf.

Yn ôl Mr Thomas, fe fydd 'na oblygiadau o ran disgyblu Mr Jones.

Mae Mr Jones, oedd yn AC rhwng 1999-2003 a 2007-2011, wedi dweud wrth BBC Cymru ei bod hi'n bosib y bydd yn gadael y blaid.

Yn groes i benderfyniad Mr Jones i gydweithio gyda'r Torïaid, mae cynghorwyr Plaid yn Sir Ddinbych wedi gwrthod swyddi yng nghabinet y sir.

Image caption Dywedodd Mr Thomas y dylai Mr Jones adael grŵp Plaid Cymru yng Nghonwy os nad ydy o'n fodlon cefnu ar yr arweinyddiaeth

Yr wythnos diwetha', dywedodd pwyllgor gwaith cenedlaethol Plaid Cymru nad oedden nhw am dderbyn penderfyniad Mr Jones i ffurfio cabinet yn cynnwys aelodau o Blaid Cymru, y Torïaid a chynghorydd annibynnol.

Er mai Mr Jones yw arweinydd y cyngor, dydy o ddim yn arweinydd ar grŵp Plaid Cymru ar y cyngor.

Cafodd ei enwebu ar gyfer swydd arweinydd gan gynghorydd annibynnol a'i eilyddio gan Geidwadwr.

'Bydd yn rhaid iddo adael'

Dywedodd Mr Thomas na ddylai Mr Jones fod wedi cymryd y swydd oherwydd nad dyna oedd dymuniad y grŵp.

Ychwanegodd pe na bai Mr Jones yn fodlon rhoi gorau i fod yn arweinydd yna "bydd yn rhaid iddo adael grŵp Plaid Cymru."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gareth Jones yn dweud ei fod eisiau bwrw ymlaen gyda'r gwaith yng Nghonwy

Mae cabinet Conwy yn cynnwys dau aelod o Blaid Cymru - gan gynnwys Mr Jones - pum Ceidwadwr ac un cynghorydd annibynnol.

Fe wnaeth cynghorwyr Llafur wrthod cais i ymuno.

Roedd 'na ddau aelod arall o Blaid Cymru yn rhan o gynlluniau gwreiddiol Mr Jones, ond dydyn nhw ddim yn y cabinet terfynol.

Pynciau Cysylltiedig