Araith y Frenhines heb y 'rhwysg na'r rhodres'

Araith y Frenhines
Image caption Ffrog a het, nid mantell a choron, y bydd y Frenhines yn eu gwisgo ar gyfer yr araith y tro hwn

Fydd na ddim o'r rhwysg a'r rhodres arferol eleni wrth i'r Frenhines agor y senedd a chyhoeddi cynlluniau deddfwriaethol y Prif Weinidog.

Oherwydd yr etholiad brys, doedd dim amser i drefnu seremoni lawn.

Heb fwyafrif a heb gytundeb gyda'r DUP eto, mae'r llywodraeth yma mewn sefyllfa fregus iawn.

Mae 'na gwestiynau difrifol ynglŷn â faint yn union y gall Theresa May ei gyflawni yn y Senedd hon.

Efallai ei fod yn addas felly bod y Frenhines yn cyrraedd mewn car nid coets aur, ac yn gwisgo ffrog a het, nid mantell a choron.

Mae'n bosib mai digon di-ffws fydd yr araith hefyd.

Sicrhau cefnogaeth

Yr her i Theresa May yw i baratoi rhaglen ddeddfwriaethol digon syml i sicrhau cefnogaeth mwyafrif y Senedd, ond araith sydd hefyd yn edrych fel bod gan y Llywodraeth yma bwrpas y tu allan i Brexit.

Bydd rhaid cynnwys cyfres o ddeddfau yn ymwneud â Brexit, gan gynnwys Y Bil Diddymu Mawr - deddfwriaeth i drosglwyddo cyfreithiau Ewropeaidd yn rhai Prydeinig.

Gallwn hefyd ddisgwyl mesurau yn ymweud â mewnfudo, iechyd meddwl a thrafnidiaeth, yn ogystal â chynlluniau gwrth derfysgaeth newydd yn dilyn yr ymosodiadau terfysgol diweddar.

Ond dwi'n amau mai'r peth mwyaf diddorol fydd beth sydd ddim yn cael ei gynnwys.

Does dim disgwyl sôn am wasanaethau cymedithasol yn Lloegr, a'r hyn mae rhai'n ei alw'n dreth dementia.

Does dim digon o gefnogaeth i gynlluniau Theresa May i ehangu ysgolion gramadeg, na'r newidiadau i daliadau tanwydd gaeaf, a bydd clo triphlyg ar bensiynau yn saff am y tro.

Mae hwn i fod yn ddigwyddiad blynyddol, ond mae Araith y Frenhines 2018 eisoes wedi'i chanslo.

Mae angen digon o amser i basio'r ddeddfwriaeth angenrheidiol i adael yr Undeb Ewropeiadd medd y llywodraeth, ond mae'r gwrthbleidiau yn dweud bod y Ceidwadwyr yn poeni na fyddai ganddyn nhw ddigon o gefnogaeth i basio araith arall ymhen blwyddyn.

Ond fe ddaw'r prawf mawr cyntaf i lywodraeth leiafrifol Theresa May yn llawer cynt na hynny, wythnos i ddydd Iau pan fydd yna bleidlais ar gynnwys yr Araith.

Cawn weld bryd hynny a oes ganddi ddigon o gefnogaeth ar gyfer yr araith hon.