Rhybudd o stormydd wedi'r tywydd poeth

Stormydd

Mae yna rybudd o stormydd mellt a tharanau a glaw trwm yn y gogledd a'r canolbarth ddydd Mercher, yn dilyn y tywydd poeth diweddar.

Dywedodd Y Swyddfa Dywydd fod glaw trwm a hyd yn oed cesair neu genllysg yn bosib, gan rybuddio y gallai arwain at lifogydd mewn rhai ardaloedd.

Mae'r rhybudd wedi ei osod rhwng 03:00 fore Mercher a 06:00 fore Iau.

Serch hynny, mae'r Swyddfa Dywydd hefyd yn pwysleisio na fydd y stormydd yn taro pobman, ac y bydd y tywydd braf yn parhau i lawer drwy gydol ddydd Mercher.