Arestio dynion wedi 'bygythiadau arfog'

arfau Image copyright Llew Davies

Cafodd pedwar dyn eu harestio yn Rhondda Cynon Taf ddydd Mawrth ar amheuaeth o fod ag arfau yn eu meddiant.

Cadarnhaodd yr heddlu eu bod wedi delio â digwyddiad mewn canolfan golchi ceir yn Abertawe tua 14:40 wedi adroddiadau fod nifer o ddynion arfog mewn Jeep yn ymddwyn yn fygythiol.

Wedi i'r heddlu dderbyn disgrifiad o'r cerbyd, fe lwyddodd swyddogion arfog i'w atal yn ardal Tonysguboriau.

Mae'r heddlu'n pwysleisio nad ydy'r achos yn cael ei drin fel digwyddiad terfysgol.

Fe ddylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111 gan ddyfynu'r cyfeirnod 1700237390