Cyngor i ymgynghori ynglŷn â chau cartref Bodlondeb

Bodlondeb

Mae Cabinet Cyngor Ceredigion wedi penderfynu dechrau'r broses o ymgynghori ynglŷn â chau cartref preswyl Bodlondeb yn Aberystwyth.

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal dros gyfnod o 12 wythnos rhwng 3 Gorffennaf a 25 Medi.

Mae gan Bodlondeb 13 o drigolion - 11 yn barhaol a dau dros dro.

Ni fydd neb yn cael eu derbyn yn barhaol i Bodlondeb o ddechrau'r ymgynghoriad hyd y bydd y Cabinet yn gwneud penderfyniad terfynol.

Bu Cyngor Ceredigon yn ceisio gwerthu cartref Bodlondeb, sy'n cyflogi 33 o staff, ers dwy flynedd.

Mae'r safle yn costio £400,000 y flwyddyn i'w gynnal, ac mae angen gwaith adnewyddu ar yr adeilad yn ôl adroddiad gan swyddogion y sir.

Dywedodd yr Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Wasanaethau Cymdeithasol, y Cynghorydd Catherine Hughes: "Mae angen sicrhau ein bod ni'n dilyn deddfwriaeth sydd allan o'n dwylo ni, ond yn bennaf oll, yn rhoi'r ddarpariaeth orau i'n bobl hŷn ni."

Image copyright Google
Image caption 13 o breswylwyr sydd yng nghartref Bodlondeb

"Cyn i unrhyw benderfyniad terfynol gael ei wneud ar gau Bodlondeb, mae'n holl bwysig bod preswylwyr, teuluoedd a staff yn cael y cyfle i ddweud eu dweud. Mae'r cyfnod 12 wythnos yma'n rhoi'r cyfle yna iddynt."

Dim ond 26 o'r 44 o welyau yn y cartref sydd wedi eu cofrestru, gan nad yw'r gweddill yn cyd-fynd â'r safonau angenrheidiol.

Mae Undeb y GMB wedi gwrthwynebu'r bwriad i gau gan ddweud y bydd yn creu "gwagle mawr" yn y gofal sy'n cael ei gynnig yn y canolbarth.

Fel rhan o'r broses ymgynghori mae cyfarfod cyhoeddus wedi ei drefnu yn Ysgol Gynradd Llwyn-yr-Eos, Penparcau ar 17 Gorffennaf.

Pynciau Cysylltiedig