UKIP 'wedi methu ag esbonio ei phwrpas yn yr etholiad'

Neil Hamilton

Fe wnaeth UKIP fethu ag esbonio beth fyddai eu pwrpas fel plaid ar ôl Brexit yn yr etholiad cyffredinol, yn ôl arweinydd eu grŵp yn y Cynulliad, Neil Hamilton.

Roedd pleidlais y blaid yng Nghymru wedi disgyn o 13.6% yn etholiad cyffredinol 2015, i ddim ond 2% yn y bleidlais eleni.

Fe wnaeth hynny olygu bod UKIP yn mynd o fod y drydedd blaid fwyaf, i fod yn bumed.

Dywedodd Mr Hamilton, sydd yn AC dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, y byddai UKIP yn dangos i weddill y DU beth oedd gan y blaid i'w gynnig drwy eu gwaith yn y Cynulliad.

'Canolbwyntio ar Gymru'

"Beth sydd angen i ni ei wneud, beth wnaethon ni ddim llwyddo i'w wneud yn yr etholiad cyffredinol, yw dangos beth yw pwrpas UKIP yn y Brydain sydd i ddod ar ôl Brexit," meddai Mr Hamilton.

"Un o'r prif resymau pam wnaeth ein pleidlais ni gwympo yn yr etholiad cyffredinol, oni bai am y ddadl fod angen y bleidlais fwyaf posib ar ein prif weinidog er mwyn llwyddo yn y trafodaethau Brexit, oedd ein bod ni wedi methu ag esbonio beth yw pwrpas UKIP o fewn gwleidyddiaeth Brydeinig yn y dyfodol.

"Dyna pam rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio'n hymdrechion ar Gymru, achos o 2019 ymlaen fydd gan UKIP, fel y pleidiau eraill, ddim Aelodau Seneddol Ewropeaidd.

"Er bod gennym ni ddau aelod yng Nghynulliad Llundain, drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru y bydd UKIP yn gallu dangos gweddill y DU beth mae UKIP yn ei gynrychioli."

Straeon perthnasol