Ymosodiadau ar ymladdwyr tân y de bron â threblu

dynion tân Image copyright Getty Images

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n dweud eu bod wedi gweld cynnydd mawr mewn ymosodiadau ar eu swyddogion yn ddiweddar.

O fewn y flwyddyn ddiwethaf, fe fuodd 31 o ymosodiadau, i fyny o 12 yn y flwyddyn flaenorol - cynnydd o 158%.

Bu naw ymosodiad ym mis Tachwedd 2016 yn unig.

Yn ôl y gwasanaeth, mae criwiau wedi diodde' camdriniaeth gorfforol a geiriol, gyda phobl yn taflu gwrthrychau fel briciau a thân gwyllt atyn nhw, wrth iddyn nhw ddelio â digwyddiadau yn eu cymunedau.

Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd a Chasnewydd yw'r ardaloedd lle gwelwyd y nifer uchaf o ymosodiadau.

Mae'r gwasanaeth bellach yn gweithio gyda Taclo'r Tacle a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent er mwyn ceisio gostwng yr achosion a dwyn troseddwyr i gyfri.

'Peryglu bywydau'

Dywedodd Matthew Jones, Pennaeth Uned Troseddau Tân Gwasanaeth Tân ac Achub y De: "Ein swydd ni yw i achub bywydau ac amddiffyn eiddo, ond pan ydyn ni'n delio a galwadau brys, y peth diwethaf ry' ni'n ddisgwyl yw i rywrai ymosod ar ein hymladdwyr tân.

"Mae ymladdwyr tân yn rhoi eu bywydau mewn perygl i gadw cymunedau'n ddiogel, ac mae'n warthus eu bod yn cael eu trin â chynlleied o barch.

"Bydd y rhai sy'n gyfrifol yn cael eu dal a'u dwyn i gyfri gan ein cydweithwyr yn yr heddlu."

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, fod yr ymosodiadau yn hollol annerbyniol: "Lleiafrif bach sy'n gyfrifol am yr ymosodiadau di-hid hyn, ond yn anffodus mae'n rhoi cymunedau ar draws y de mewn perygl drwy beryglu bywydau.

"Nid hwyl ddiniwed yw hyn, ac mae yna botensial iddo fod â chanlyniadau difrifol."