Gwahardd athro yn Wrecsam wedi negeseuon 'awgrymog'

Ysgol Bryn Alyn Image copyright Geograph/Eirian Evans
Image caption Roedd Matthew Nichols yn arfer gweithio yn Ysgol Bryn Alyn yn Wrecsam

Mae athro mathemateg a anfonodd negeseuon testun "awgrymog" i ddisgybl 14 oed wedi cael ei wahardd o'r ystafell ddosbarth.

Clywodd gwrandawiad o'r Cyngor Gweithlu Addysg bod Matthew Nichols, 29 oed, hefyd wedi anfon negeseuon "cwbl anaddas" i ddisgybl 16 oed.

Gwnaeth Mr Nichols, a arferai weithio yn Ysgol Bryn Alyn yn Wrecsam, anfon y negeseuon i'r merched rhwng Gorffennaf a Medi 2015.

Yn ôl y panel disgyblu, roedd ei ymddygiad yn amhroffesiynol ac mae wedi cael ei wahardd am ddwy flynedd.

Clywodd gwrandawiad cynharach bod negeseuon testun hwyr yn y nos wedi cynnwys manylion am gariad Mr Nichols - roedd yna gyfeiriadau at gofleidio yn y coed, torri rheolau a chadw cyfrinachau.

Colli ei swydd

Dechreuodd yr ymchwiliad wedi i ddwy ferch fynd at gynorthwy-ydd gofal bugeiliol oherwydd pryderon am negeseuon testun at eu ffrind 14 oed.

Dywedodd bargyfreithiwr ar ran Mr Nichols ei fod ers hynny wedi cael ei gwnsela a'i fod wedi colli ei swydd ar ôl yr hyn ddigwyddodd.

Wrth gyhoeddi'r gorchymyn, dywedodd y cadeirydd Richard Parry Jones, fod gweithredoedd Mr Nichols yn "ddigwyddiadau difrifol o ymddygiadau amhroffesiynol".

Daeth y penderfyniad wedi gwrandawiad a barodd dridiau yn Ewlo yn Sir Y Fflint.

Dywedodd llefarydd ar ran NSPCC Cymru: "Dylai ysgolion fod yn fannau diogel ar gyfer plant ac mae athrawon yn cael eu hymddiried i fod â rhan allweddol i ddiogelu pob plentyn.

"Mae barn y panel yn glir, sef fod y gweithredoedd yn amhroffesiynol a'i fod wedi anwybyddu ei hyfforddiant o ddiogelu, ac felly mae'n iawn iddo wynebu'r canlyniadau."