Corff dynes wedi'i ganfod yn Llanilltud Fawr

llanilltud fawr

Mae'r heddlu'n parhau i ymchwilio wedi i gorff dynes gael ei ganfod ym Mro Morgannwg.

Cafodd y gwasanaethau brys a thimau achub eu galw i draeth Llanilltud Fawr oddeutu 19:45 nos Fercher.

Dyw'r heddlu ddim wedi cadarnhau a gafodd y corff ei weld ar y traeth neu yn y dŵr, ac maen nhw'n dweud bod y farwolaeth yn un "anesboniadwy".

Mae Heddlu De Cymru yn parhau i ymchwilio.