Galw ar Tesco i ailfeddwl torri 1,100 o swyddi

Tesco Caerdydd

Mae Tesco wedi wynebu galwadau i roi'r gorau i'w cynlluniau i gau canolfan alwadau yng Nghaerdydd, gyda 1,100 o swyddi'n cael eu colli.

Bwriad yr archfarchnad yw ffurfio un canolfan yn Dundee, gan greu 250 o swyddi.

Dywedodd Tesco bod yn rhaid iddyn nhw sicrhau bod y busnes yn "gynaliadwy ac yn gost-effeithiol".

Ond dywedodd AS Gogledd Caerdydd, Anna McMorrin ei bod yn bwriadu ysgrifennu at Ysgrifennydd Busnes y DU mewn ymgais i gadw'r ganolfan.

"Fe fydda i'n ceisio cael Tesco i ailystyried," meddai.

Yr Alban yn 'tanseilio' Cymru?

Yn y cyfamser, dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns, ei fod wedi "herio" prif weithredwr yr archfarchnad, Matt Davies, dros y penderfyniad.

"Rwy'n bwriadu cwrdd â'r gweithwyr a thrafod â'r undebau sy'n eu cynrychioli i weld pa opsiynau eraill allwn ni gyflwyno," meddai Mr Cairns.

"Mae e [Matt Davies] wedi cytuno i wrando ar y dadleuon y byddwn yn rhoi 'mlaen.

"Rydw i hefyd eisiau gwybod sut becyn cymorth allai fod ar gael, mewn cysylltiad â symud rhai swyddi i Dundee.

"Rydw i eisiau gwneud yn siŵr nad ydyn ni'n cael ein tanseilio gan Lywodraeth Yr Alban o ran hynny."

Mae Tesco yn bwriadu cau'r ganolfan alwadau yn ardal Y Mynydd Bychan ym mis Chwefror 2018.

Straeon perthnasol