Pigiad y frech goch i 600 o blant yng Nghasnewydd

pigiad Image copyright PA

Mae dros 600 o blant wedi cael pigiad yn erbyn y frech goch yn dilyn achosion o'r haint mewn ysgol yng Nghasnewydd.

Cafodd pump o bobl gyda chysylltiadau ag Ysgol Uwchradd Llyswrei eu taro'n wael ddechrau mis Mehefin.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod 604 o blant bellach wedi cael y brechlyn MMR, a bod brechiadau yn digwydd mewn ysgolion ar draws Casnewydd.

Ychwanegodd Heather Lewis o ICC nad oedd achosion ychwanegol wedi bod, ond nad oedd hynny'n rheswm i orffwys ar eu rhwyfau.