Andrew RT Davies: 'Angen mwy o lais i Gymru ar Brexit'

Andrew RT Davies
Image caption Mae Andrew RT Davies eisiau gweld llywodraeth Theresa May yn rhoi mwy o lais i Gymru ar Brexit

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud y dylai Llywodraeth y DU wneud mwy i sicrhau fod gan Gymru lais yn y trafodaethau Brexit.

Dywedodd Andrew RT Davies fod angen adolygu trefniadau'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion, sydd yn dod â llywodraethau Cymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a'r DU at ei gilydd.

Ym mis Hydref fe wnaeth y pwyllgor gyfarfod am y tro cyntaf ers 2014, a hynny er mwyn i weinidogion o'r sefydliadau datganoledig drafod materion yn ymwneud â Brexit gyda gweinidogion y DU.

Ar y pryd dywedodd y Prif Weinidog Theresa May ei bod hi am i'r cyfarfodydd fod yn symbol o "berthynas aeddfed newydd rhwng y sefydliadau datganoledig a Llywodraeth y DU".

'Wedi eu hanwybyddu'

Ond ers hynny mae gweinidogion ym Mae Caerdydd a thu hwnt, gan gynnwys Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi cwyno am y broses.

Mewn erthygl i wefan Brexit Central, dywedodd Mr Davies fod angen i Lywodraeth y DU wneud mwy o ymdrech i wneud i bobl mewn gwahanol rannau o'r wlad deimlo eu bod yn gwrando ar eu pryderon.

"Mae'n bwysig nad ydyn ni'n anghofio, wrth wraidd ymgyrch Vote Leave, fod teimlad ein bod ni'n siarad dros y miliynau o bobl yn y wlad yma oedd yn teimlo wedi eu hanwybyddu gan elît oedd yn teimlo'n anghysbell," meddai.

"Gyda phosibilrwydd real o fframweithiau ar gyfer y DU gyfan ar ffermio, adfywio ac ymchwil, mae'n hanfodol fod gennym ni strwythurau yn eu lle i sicrhau fod gan bobl o Gymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban fwy o lais yn y broses. Mae hynny'n golygu llais gwell i'r gwledydd datganoledig."

Image copyright Reuters
Image caption Cynrychiolwyr o'r gwahanol lywodraethau o gwmpas y bwrdd mewn cyfarfod o'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion ym mis Ionawr

Mae Swyddfa Gabinet Llywodraeth y DU, sydd yn gyfrifol am y Cyd-bwyllgor Gweinidogol, wedi cael cais am sylw.

Daw sylwadau diweddaraf Mr Davies wedi iddo eisoes godi amheuon dros gytundeb posib yn San Steffan rhwng ei blaid ei hun a'r DUP o Ogledd Iwerddon.

Ond ar raglen The Wales Report nos Fercher, cafodd y pryderon hynny eu gwrthod gan Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, a ddywedodd fod galwadau Mr Davies yn "rhy syml".

"Mae Cymru'n cael £120 am bob £100 sy'n cael ei wario yn Lloegr. Rydyn ni hefyd wedi cyflwyno llawr cyllido. Dyw'r materion hyn ddim yn bodoli yng Ngogledd Iwerddon fel y mae hi," meddai.

Pynciau Cysylltiedig