Finsbury Park: Dim cyhuddiadau am neges 'sarhaus'

Pontyclun Van Forensics Image copyright Getty Images

Mae Heddlu De Cymru wedi dweud na fyddan nhw'n dwyn cyhuddiadau yn erbyn dyn gafodd ei arestio ar amheuaeth o gyhoeddi negeseuon sarhaus a difrïol ar wefannau cymdeithasol yn dilyn ymosodiad Finsbury Park.

Mae'n debyg mai'r dyn gafodd ei arestio oedd Richard Evans, 37 oed, mab perchenogion cwmni Pontyclun Van Hire.

Cafodd ei arestio ar gyhuddiad o ysgrifennu deunydd ar y we fyddai'n debygol o ysgogi casineb hiliol.

Dywedodd yr heddlu fod y dyn wedi ei ryddhau, ac na fydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd.

Condemnio

Mae Richard Evans yn fab i un o gyfarwyddwyr Pontyclun Van Hire, perchnogion fan gafodd ei defnyddio yn yr ymosodiad.

Dywedodd neges ar wefan gymdeithasol ei bod hi'n "bechod nad ydyn nhw'n llogi stêm-roleri neu danciau i wneud joban deidi ohoni".

Fe wnaeth tad Mr Evans, Len Evans, gondemnio sylwadau ei fab.

Mae dyn 47 oed o Gaerdydd wedi cael ei arestio mewn cysylltiad â'r ymosodiad terfysgol ar addolwyr, wedi fan daro grŵp o Fwslimiaid yn Finsbury Park.