Môn yn chwifio'r ddraig

Efallai nad ydy Cymru yn cael cystadlu yn y Gemau Olympaidd ar hyn o bryd ond yr wythnos yma fe fydd yn cael ei chynrychioli yn 'Olympau bach' y byd.

Mae 129 o athletwyr, hyfforddwyr a chefnogwyr o Ynys Môn wedi teithio i ynys Gotland yn Sweden i chwifio'r ddraig goch yn Gemau'r Ynysoedd, pencampwriaeth ryngwladol sy'n agored i ynysoedd â llai na 150,000 o bobl yn byw arnynt.

Mae 24 o ynysoedd y byd yn cymryd rhan mewn 18 o gampau gan gynnwys Ynys Manaw, Ynysoedd y Cayman, Jersey, Rhodes a Bermiwda.

Mae Môn wedi bod yn cystadlu ers y Gemau cyntaf yn 1985 ac mae'r ynys eisiau gwneud cais i'w cynnal eu hunain yn 2025.

Dyma rai o uchafbwyntiau Ynys Môn yn y Gemau dros y degawdau diwethaf.

Image copyright Cymdeithas Gemau'r Ynysoedd, Môn
Image caption Gethin Thomas yn ennill medal aur yn y ras 400 metr i ddynion yn 1997. Enillodd Môn ddwy fedal aur, tair arian a naw efydd yn y gemau hynny.
Image copyright Cymdeithas Gemau'r Ynysoedd, Môn
Image caption Tîm pêl-droed y dynion yn dathlu gôl yn Jersey, 2015. Roedd Môn yn 13eg ar ddiwedd gemau 2015 wedi ennill pump aur a phump efydd.
Image copyright Cymdeithas Gemau'r Ynysoedd, Môn
Image caption Enillodd tîm pêl-droed y dynion eu hunig fedal aur yn Gotland 1999 gydag Osian Roberts, is-reolwr Cymru bellach, yn gapten ac yn rheolwr ar y tîm.
Image copyright Cymdeithas Gemau'r Ynysoedd, Môn
Image caption Medal arian i Siwan Davies mewn gymnasteg yn y Gemau yn Aland, 2009.
Image copyright Cymdeithas Gemau'r Ynysoedd, Môn
Image caption Iolo Hughes yn mynd am yr Aur yn y ras 5000m i ddynion yn 2015. Enillodd y fedal aur yn ei gemau cyntaf yn Bermuda 2013 hefyd.
Image copyright Cymdeithas Gemau'r Ynysoedd, Môn
Image caption Enillodd Rhys Jones ddwy fedal aur am saethu â bwa saeth yn Shetland yn 2005.
Image copyright Cymdeithas Gemau'r Ynysoedd, Môn
Image caption Cipiodd tîm saethu Edward Roberts, Thomas William Thomas ac Anthony White fedal aur yn 2009.
Image copyright Cymdeithas Gemau'r Ynysoedd, Môn
Image caption Yn 2011 enillodd Brea Leung aur yng nghystadleuaeth disgen y menywod - mae hi bellach yn aelod o garfan tîm rygbi merched Cymru.
Image copyright Cymdeithas Gemau'r Ynysoedd, Môn
Image caption Y tîm hwylio, Mike Throne, Dominic Breen Turner, Eifion Mon a Benjamn Todd yw un o'r timau mwyaf llwyddiannus i Fôn - nhw gafodd y fedal aur yn 2015. Yn affodus fyddan nhw ddim yn cystadlu yn Gotland 2017.
Image copyright Cymdeithas Gemau'r Ynysoedd Môn
Image caption Tîm pêl-droed menywod 2015. Anfonodd Ynys Môn dîm pêl-droed menywod i'r gemau am y tro cyntaf yn 2003 a dod yn 10fed.
Image copyright Cymdeithas Gemau'r Ynysoedd, Môn
Image caption Tîm badminton Môn 2015.
Image copyright Cymdeithas Gemau'r Ynysoedd Môn
Image caption Y seremoni agoriadol yn Jersey 2015.
Image copyright Cymndeithas Gemau'r Ynysoedd Ynys Môn
Image caption Nid gwaith caled yw'r cyfan - mae cyfle i fwynhau hefyd! Ar wahân i roi cyfle i athletwyr o ynysoedd bach gystadlu yn erbyn ei gilydd, mae cyfnewid diwylliannau a chymdeithasu gydag ynysoedd eraill yn rhan bwysig o'r gemau hefyd.
Image copyright Cymdeithas Gemau'r Ynysoedd Môn
Image caption Connor Laverty fydd yn cario'r faner yn seremoni agoriadol 2017 a Cai Powell Roberts yw'r cariwr dŵr swyddogol.

Mae'r Gemau'n digwydd yn 2017 rhwng Mehefin 24 a 30.

Pob lwc i Fôn yn Gotland!

Hefyd ar y BBC

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.