Creu map trên tanddaearol o Gaerdydd yn y Gymraeg

Map Image copyright ilovesthediff.com
Image caption Mae hen enwau Cymraeg y brifddinas ar y map

Mae map trên tanddaearol o Gaerdydd yn y Gymraeg yn cael ei ddadorchuddio er mwyn codi arian ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol flwyddyn nesaf.

Mae'r map yn cynnwys rhai o enwau Cymraeg hynaf y brifddinas sydd wedi mynd yn angof mewn rhai achosion, fel Heol y Plwca (Heol y Ddinas) yn Y Rhath a'r Cimdda (Parc Fictoria) yn Nhreganna.

Yn ogystal, mae enwau newydd wedi eu creu gan gyfeirio at hanes Caerdydd wrth eu dyfeisio.

Gorsaf Llywelyn Bren yw un enghraifft - ef arweiniodd y gwrthryfel yn erbyn y Brenin Edward II o Loegr yn y 14eg ganrif.

Safleoedd a ffigyrau

Ar y map hefyd mae safleoedd adnabyddus a ffigyrau blaenllaw fel y pencampwr Paralympaidd Tanni-Grey-Thompson a'r diweddar gyn-brif weinidog, Rhodri Morgan.

Image copyright ilovesthediff.com

Daeth y syniad ar ôl i bwyllgor ardal Cyncoed, Penylan, Y Rhath a Cathays gyfarfod â Christian Amodeo, sefydlydd cwmni I Loves The 'Diff, a'r person wnaeth greu y map dychmygol trên tanddaearol Caerdydd yn 2010.

Mae'r map hwnnw i weld yng nghanolfan siopa Dewi Sant.

Bydd y map Cymraeg yn cael ei werthu ar ffurf poster neu lun yn oriel Cardiff Made nos Fercher, a hefyd yng ngŵyl Tafwyl.

'Dathlu etifeddiaeth'

Dirprwy bennaeth adran Gymraeg Prifysgol Caerdydd, Dr Dylan Foster Evans, sydd wedi gwneud yr addasiad i'r Gymraeg o'r map wrth gydweithio â Mr Amodeo.

Gobaith Dr Evans yw nid yn unig codi arian ar gyfer y brifwyl ond hefyd cydnabod hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd.

Image caption Cafodd yr Eisteddfod ei chyhoeddi'n swyddogol yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn

"Mae'r map yn ceisio cynnig enwau Cymraeg ar gyfer nifer o strydoedd ac atyniadau Caerdydd gan eu rhoi yn llythrennol ar y map mewn ffordd sy'n ffres a chwareus," meddai.

"Ond mae hefyd yn ceisio datguddio peth o hanes cudd yr iaith Gymraeg yn y ddinas.

"Ar adegau, mae'r brifddinas wedi bod yn gyndyn i ddathlu ei hetifeddiaeth ieithyddol ac mae yna wastad berygl y bydd y dreftadaeth gyfoethog honno yn cael ei hanghofio.

"Mae'r map hardd hwn yn fodd i sicrhau nad yw ein hanes yn cael ei golli ac ar yr un pryd bydd yn codi arian mawr ei angen ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol."

Image copyright ilovesthediff.com

Dywedodd Christian Amodeo: "Pan drafodwyd y syniad o gael map o'r math yma ar gyfer yr Eisteddfod, mi roeddwn yn awyddus o'r dechrau'n deg. Dwi'n meddwl ei fod yn syniad rhagorol.

"Mae'n dda gwybod bod y tîm disglair nid yn unig wedi sicrhau cywirdeb ieithyddol ond maen nhw hefyd wedi ychwanegu llawer o flas diwylliannol.

"Dwi'n gobeithio ychwanegu nodiadau ar yr amrywiol orsafoedd ar wefan I Loves The 'Diff er mwyn esbonio'r rhesymau dros enwau nifer o'r gorsafoedd!"