Pwmp calon artiffisial cyntaf ym Mhrydain gam yn nes

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Yr Athro Marc Clement, cadeirydd Calon Cardio yn esbonio manteision y pwmp

Mae pwmp calon artiffisial cyntaf Prydain gam yn nes, meddai gwyddonwyr.

Cwmni Calon Cardio sydd yn ei ddatblygu ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae disgwyl i'r treialon clinigol ddechrau erbyn diwedd 2018.

Mae'r pwmp yn cael ei osod yn y galon ddiffygiol ac fe ddylai bara am tua 10 mlynedd.

Yn ôl prif weithredwr Calon Cardio, mae'r pwmp ymhell ar y blaen i'r rhai eraill tebyg sydd yn bodoli.

'Dim niwed'

"Mae hwn ar gyfer grŵp sâl iawn o bobl ac mae miloedd ohonyn nhw yn y byd, a channoedd ar filoedd yn y Deyrnas Unedig," meddai Stuart McConchie.

"Dyma'r pwmp cyntaf ym Mhrydain i gael ei adeiladu i'r pwrpas yma sef trin gwaed sydd yn llifo mewn i'r pwmp yn ofalus, a pheidio gwneud unrhyw niwed i'r gwaed yma."

Dywedodd fod pympiau eraill ar y farchnad yn "achosi rhywfaint o niwed i'r gwaed" ac nad yw'r driniaeth yn gweithio mor effeithiol.

Image caption Bwriad y pwmp fydd cynorthwyo'r galon, ac mae'r gwyddonwyr yn ffyddiog y bydd yn para am 10 mlynedd

Motor electronig sydd yn gwneud i'r pwmp weithio, ac mae'n cael ei bweru gan fatri sydd yn cael ei wisgo gan y defnyddiwr.

Bwriad y ddyfais, meddai Mr McConchie, yw "cynorthwyo'r galon a pheidio cymryd ei le".

Er ei fod yn cydnabod bod yna werth ariannol mewn creu'r pwmp, mae'n dweud mai'r prif beth yw gwella ansawdd bywydau'r cleifion am na fyddan nhw'n gorfod mynd yn ôl i'r ysbyty i gywiro unrhyw effeithiau niweidiol.

"Os allwn ni ddangos ein bod ni wedi lleihau'r effeithiau niweidiol, mae gyda chi rhywbeth mae modd i'r claf anghofio amdano sydd wedi ei rhoi i mewn yn y corff," meddai.