Ymchwiliad 'trylwyr' i farwolaeth milwyr Castell Martin

Matthew Hatfield a Darren Neilson

Bydd ymchwiliad annibynnol yn cael ei gynnal i ddigwyddiad yn ymwneud â thanc ar faes tanio lle bu farw dau filwr.

Bu farw'r Corporal Matthew Hatfield o Wiltshire, a'r Corporal Darren Neilson o Sir Gaerhirfryn o ganlyniad i anafiadau y cawson nhw yn y digwyddiad ar faes Castell Martin ar 14 Mehefin.

Roedd y ddau yn aelodau o Gatrawd Brenhinol y Tanciau.

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn y byddai "ymchwiliad trylwyr" yn cael ei gynnal gan yr Awdurdod Diogelwch Amddiffyn (Defence Safety Authority).

'Dysgu'

Cafodd dau filwr arall eu hanafu yn y digwyddiad.

Mae un yn parhau yn yr ysbyty, tra bod y llall wedi cael mynd adref.

Wrth gadarnhau fod Heddlu Dyfed Powys yn dal i ymchwilio i'r digwyddiad, dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn: "Mae ymchwiliad gwasanaeth yn un ffordd y gallai ymchwiliad ddigwydd, fel yn yr achos yma.

"Y pwrpas yw ymchwilio i'r hyn ddigwyddodd er mwyn dysgu a gwneud argymhellion er mwyn ei atal rhag digwydd eto."

Straeon perthnasol