Seland Newydd 30-15 Y Llewod

Warren Gatland Image copyright Getty Images
Image caption Doedd Warren Gatland ddim yn edrych yn hapus ar ddiwedd y gêm

Colli oedd hanes y Llewod yn y gêm brawf gyntaf yn erbyn Seland Newydd yn Auckland ddydd Sadwrn.

Y Llewod ddechreuodd y gêm orau. Bu bron iddyn nhw sgorio cais o fewn y ddau funud agoriadol pan dorrodd Jonathan Davies drwy'r amddiffyn cyn i Elliot Daly geisio tirio yn y gornel, ond gwaith amddiffynnol gwych gan y Crysau Duon i'w atal rhag gwneud hynny.

Gyda bron chwarter awr o'r gêm wedi chwarae, Seland Newydd lwyddodd i sgorio'r pwyntiau cyntaf. Wrth ymosod fe wnaeth y blaenwyr ddenu trosedd gan Y Llewod, a Beauden Barrett giciodd yn gywir i'r tîm cartref.

Fe wnaeth meddiant Seland Newydd barhau yn syth wedi i'r gêm ailddechrau, Aaron Smith gymerodd gic gosb sydyn wedi trosedd gan y Llewod, fe gafodd y bêl ei lledu i'r asgell, a'r bachwr, Codie Taylor oedd yno i sgorio.

Llwyddodd Barrett gyda chic anodd o'r gornel i wneud y sgôr yn 10-0 wedi 19 munud.

Image copyright Getty Images
Image caption Bachwr Seland Newydd, Codie Taylor sgoriodd cais cynta'r gêm

Daeth pwyntiau cyntaf y Llewod wedi 31 munud. Camgymeriad gan amddiffyn Seland Newydd yn arwain at gic gosb i'r Llewod, a'r maswr Owen Farrell giciodd yn gywir.

Ciciodd Seland Newydd gic gosb arall cyn i'r Llewod ymateb drwy sgorio cais gwych wedi 37 munud.

Rhedodd Liam Williams o'i 22 ei hun, gyda chefnogaeth gan Jonathan Davies ac Elliot Daly.

Dadlwythodd Davies y bêl i'r blaenasgellwr Sean O'Brien i sgorio, ond methodd Farrell gyda'r pwyntiau ychwanegol.

Daeth hanner amser gyda'r sgôr yn 13-8 i Seland Newydd.

Image copyright Getty Images
Image caption Roedd Owen Farrell yn gywir gydag un gic gosb a throsiad i'r Llewod

Fe ddechreuodd Y Llewod yr ail hanner yn debyg i'r ffordd wnaethon nhw orffen yr hanner cyntaf.

Bu bron iddyn nhw sgorio pwyntiau cynnar ond fe benderfynodd Farrell fynd i'r gornel yn hytrach na'r pyst wedi iddyn nhw ennill cic gosb, ond daeth y meddiant i ddim yn dilyn camgymeriad gan Conor Murray.

Daeth Sam Warburton i'r cae yn lle Peter O'Mahony ar ôl 54 munud, ond munud yn ddiweddarach fe sgoriodd y Crysau Duon eu hail gais o'r gêm.

Sgrym y tîm cartref yn chwalu'r Llewod, cyn i'r bêl gael ei lledu i'r asgell i Rieko Ioane groesi yn y gornel. Fe gymerodd y dyfarnwr cynorthwyol olwg arall arni a'i chaniatáu.

Llwyddodd Beauden Barrett ychwanegu cic wych o'r ystlys i ddod a'r sgôr i 20-8.

Ychwanegodd Seland Newydd driphwynt arall gyda chic gosb gan Barrett wrth i'r Crysau Duon llwyr reoli'r ail hanner.

Image copyright PA
Image caption Roedd Beauden Barrett yn gywir gyda'i holl giciau i'r Crysau Duon

Gyda 10 munud yn weddill daeth trydydd cais y Crysau Duon.

Pas lac gan Sexton wrth ymosod yn ildio'r meddiant, wedyn doedd Liam Williams ddim yn gallu dod â chic uchel dan reolaeth.

Unwaith eto, fe wnaeth Ioane rasio i ffwrdd o Daly yn hawdd cyn croesi.

Roedd Barrett unwaith eto yn gywir gyda'r gic i ddod a'r sgôr i 30-8 i Seland Newydd.

Daeth cais gysur i'r Llewod yn y munud olaf wrth i'r Cymro Rhys Webb groesi ac fe giciodd Farrell yn gywir.

Mae'r canlyniad yn golygu bod record anhygoel Seland newydd o beidio colli gêm ym Mharc Eden ers 1994 yn parhau.

Bydd y ddau dîm yn cwrdd eto ymhen wythnos yn yr ail brawf.

Image copyright Getty Images
Image caption Sgoriodd Rhys Webb cais gysur i'r Llewod ar ddiwedd y gêm

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol