Canslo Gŵyl Agored Eryri oherwydd diffyg diddordeb

Keswick Image copyright @KeswickFestival
Image caption Y gobaith oedd denu gŵyl debyg i'r un yma yn Keswick

Mae 'na siom yn Y Bala wedi i gwmni Brand Events ddweud bod Gŵyl Agored Eryri wedi'i chanslo oherwydd diffyg diddordeb.

Cafodd gyhoeddiad ei wneud ym mis Mawrth y byddai gŵyl agored newydd yn cael ei chynnal ar lannau Llyn Tegid.

Cwmni trefnu digwyddiadau byw o Lundain, Brand Events, oedd yn trefnu'r ŵyl a'r nod oedd cyfuno chwaraeon antur a cherddoriaeth fyw.

Roedd y trefnwyr wedi gobeithio denu hyd at 10,000 o bobl i'r digwyddiad ar Awst 11 a 12.

'Enw da am lwyfannu digwyddiadau'

Brand Events sy'n gyfrifol am Ŵyl Mynydd Keswick ac y mae'r digwyddiad hwnnw yn hynod lwyddiannus ac yn cael ei gynnal eleni am yr 11 tro.

Yn ôl y trefnwyr, y gobaith oedd y byddai Gŵyl Agored Eryri yn debyg i'r ŵyl honno gan fod Y Bala yn "gallu darparu ar gyfer amrywiaeth eang o chwaraeon awyr agored".

Ychwanegodd y cwmni: "Mae yma hefyd fynediad hwylus, cyfleusterau gwych, amrywiaeth o lety ac enw da am lwyfannu digwyddiadau mawr fel yr Eisteddfod Genedlaethol yn llwyddiannus iawn."

Image caption "Mae'r newydd yn siom" meddai Heledd Roberts, Is-gadeirydd Grŵp Busnes Y Bala

Roedd y digwyddiad fod i gael ei gynnal ar dir fferm Gwern Hefin sy'n agos at Ganolfan Gweithgareddau Awyr Agored Glan-llyn.

Dywedodd llefarydd ar ran Brand Events ddydd Gwener: "Rydym wedi gweithio'n galed i gynllunio digwyddiad gwych sy'n gwneud cyfiawnder gyda phrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri ond ychydig iawn o bobl sydd wedi prynu tocynnau ac felly nid yw'n bosib i ni fwrw 'mlaen.

"Mae'n ddrwg iawn gennym ond ni fyddem yn dymuno cynnal digwyddiad sydd ddim yn wych ym mhob ffordd.

"Ry'n am ddiolch i bawb yn Y Bala sydd wedi'n cefnogi."

Image caption Roedd yr ŵyl fod i gael ei chynnal ar y tir yma ger Glan-llyn

Dywedodd Heledd Roberts, Is-gadeirydd Grŵp Busnes Y Bala wrth Cymru Fyw ei bod hithau hefyd wedi'i siomi.

"Doedden ni yn Y Bala ddim i'w wneud â'r trefniadau ond roeddwn yn gweld y gallai'r digwyddiad fod o help mawr i'r economi leol," meddai.

"Mi allai'r ŵyl fod wedi denu miloedd yma ac felly mae'n siom clywed na fydd hi'n dod.

"Y prif reswm wrth gwrs yw nad oes tocynnau wedi cael eu gwerthu - ac mae'r cwmni wedi dweud efallai y bydd diddordeb rhyw dro yn y dyfodol."

Pynciau Cysylltiedig